Gröntvätt är en svår konst

Inför årsstämman den 22 maj kokar det bland ägarna i Fortums tyska intressebolag Uniper. Men från Fortums sida råder tystnad och lugn.

Fortum äger precis så mycket det går utan att gå över gränsen på 50 procent av Uniper, 49,9 procent. De ryska myndigheterna tillåter i nuläget inte Fortum att bli majoritetsägare i det tyska företaget...