Grönt ljus för språkexperiment i grundlagsutskottet – Henriksson: Jag hoppas att nästa regering är förnuftigare

Bättre efter nästa val? "Jag hoppas att följande regering är så förnuftig att den börjar göra saker för att stärka svenskan och ökar timmarna i det andra inhemska språket" säger SFP:s Anna-Maja Henriksson.Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Riksdagens grundlagsutskott har godkänt regeringens förslag där 2 200 elever ges möjlighet att välja ett annat språk i stället för det andra inhemska språket hösten 2018.

Grundlagsutskottet har nått enighet om att regeringens språkförsök som innebär att 2 200 elever nästa höst kan välja bort landets andra inhemska språk i skolundervisningen och i stället studera ett annat språk, inte står i konflikt med grundlagen.

– Experimentet anses som så pass begränsat att det inte strider mot grundlagen, men vi har gett ett ganska strängt utlåtande, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson efter mötet.

Experimentet har varit en käpphäst för Sannfinländarna och senare De blå i regeringen.

– Jag hoppas att följande regering är så förnuftig att den börjar göra saker för att stärka svenskan och ökar timmarna i det andra inhemska språket. Det finns tidigare grundlagsutskottslinjedragningar om att man borde få in fler, inte färre timmar i språkundervisningen. Den politiska viljan avgör och i den här regeringen ser viljan ut på det här sättet, säger Henriksson.

Ångerrätt

I utlåtandet fäster utskottet uppmärksamhet vid att det kan finnas orsak för elever som har valt att gå med i språkförsöket och valt bort det andra inhemska språket att kunna ångra sig senare och ta ifatt den undervisning som gått förlorad.

Utskottet tar inte ställning till att skolsvenskan helt och hållet skulle göras frivillig i framtiden utan bara till experimentet.

Bland de konstitutionsexperter som grundlagsutskottet hörde, rådde olika uppfattning om experimentet, men flera av professorerna: Olli Mäenpää, Veli-Pekka Viljanen och Mikael Hidén, ansåg att det inte fanns grundlagsproblem.

Vilken är risken att det här är ett experiment som på sikt leder till att den obligatoriska skolsvenskan slopas helt?

– Utskottet slår fast att experimentet inte tar ställning till om svenskan och finskan ska vara frivilliga eller inte. Det är ett begränsat försök som börjar i höst. Därför är riskerna ur tvåspråkighetens synvinkel inte så stora. Men för de individer som går med i försöket är det förstås förknippat med risker.

Nu går experimentet vidare till kulturutskottet och sedan ska frågan avgöras i plenisalen.

Grundlagsutskottets ordförande Annika Lapintie (VF) säger att ärendet behandlades grundligt och poängterar att det är viktigt att föräldrarna förstår konsekvenserna av beslutet att välja bort det andra inhemska språket.

– Grundlagsutskottet tar inte ställning till hur klokt ett lagförslag är, utan ser till att lagändringen inte strider mot grundlagens villkor.

Anna-Maja Henriksson funderade länge om hon skulle lämna in en avvikande åsikt till utlåtandet men valde att låta bli.

– Även om jag personligen anser att det finns vissa svårigheter ur grundlagssynvinkel, hjälper det inte om andra är av annan uppfattning. Det var en svår avvägning eftersom expertutlåtandena var så motstridiga och en majoritet inte såg några problem med experimentet.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00