Grönt ljus för Kronobroarna

Omtvistad. Bron till Degerö är avsedd enbart för gång-, cykel- och spårvägstrafik. Bild: Helsingfors stad

Den omtvistade broförbindelsen över Kronobergsfjärden fick grönt ljus på stadsstyrelsens möte ikväll.

Projektet innebär att man bygger tre broar som länkar samman Degerö, Högholmen och Sumparn med centrum. Den längsta bron – den mellan Högholmen och Degerö – blir Finland längsta med sina 1,2 kilometer och är avsedd enbart för gång-, cykel- och spårvägstrafik. Projektet väntas kosta 260 miljoner euro.

Björn Månssons (SFP) förslag om att utreda billigare alternativ förkastades av stadsstyrelsen. SFP har sedan början motsatt sig planerna på grund av de höga kostnaderna men fick nu stöd endast av Sannfinländarna i frågan.

– Spårvagnar är dagens melodi, men det måste finnas vissa begränsningar för hur dyrt man får bygga. De planerade 260 miljonerna innehåller till exempel inte spårvagnarna eller depåerna så den totala kostnaden stiger lätt till 400 eller 500 miljoner, säger Månsson.

Enligt honom kunde ett vettigare alternativ ha varit att tillåta biltrafik på broarna för att kunna uppbära vägavgift. Men allra helst hade han sett att man utrett helt andra alternativ för trafiken som kommer att intensifieras betydligt i och med de nya bostadsområdena som byggs vid Kronobergsstranden och på Degerö.

– Biltrafik i sig är inget jag hurrar för, men jag ser det helt enkelt inte som trovärdigt att folk skulle ta sig över Kronobroarna på cykel eller till fots i höstrusket, för att inte tala om mitt i vintern.

Ärendet går nu vidare till fullmäktige den 31 augusti. Också där kommer SFP att föreslå en grundligare utredning av andra, billigare alternativ som en båtförbindelse till centrum eller en spårförbindelse till Hertonäs metrostation.

– Men det kommer säkert inte att få gehör. Det är tråkigt, inte bara på grund av de höga kostnaderna utan också eftersom planen tyvärr betyder att Vårdös öde beseglas. Vi hade gärna sett att Vårdö bevaras som grönområde men efter att broarna byggs är nog tanken att utvidga linjen hela vägen till Nordsjö, och därmed rakt över Vårdö som får nya bostäder.

Enligt planen ska broarna börja byggas 2018 och stå klara 2026. Uppskattningsvis 37 000 spårvagnsresenärer och 3000 cyklister och fotgängare kommer att använda broarna dagligen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning