Grönt ljus för apotek vid Jorvs sjukhus

Bild: HBL-Arkiv

Ett hinder för att grunda ett apotek vid Jorvs sjukhus är avklarat när Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade apotekares klagomål över planer på att grunda sex nya apotek i Esbo.

I Esbo har man länge drömt om att öppna ett jourhavande apotek i Jorvs sjukhus. Den hårt reglerade marknaden och apotekarnas ovilja att grunda nya apotek har satt stopp för planerna.

Hösten 2017 beslöt Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea, att sex nya apotek ska grundas i Esbo. Apotekarna i Esbo såg dock inte med blida ögon på att nykomlingar skulle ges rätt att fara i väg med deras kunder och överklagade beslutet.

I fredags förkastade förvaltningsdomstolen i Helsingfors klagomålen. Det går att överklaga beslutet i högsta förvaltningsdomstolen, men om ingen överklagan ges in kommer Fimea att ge chansen åt någon att grunda sex nya apotek.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning