Grönt ljus för apotek vid Jorvs sjukhus

Bild: HBL-Arkiv

Ett hinder för att grunda ett apotek vid Jorvs sjukhus är avklarat när Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade apotekares klagomål över planer på att grunda sex nya apotek i Esbo.

I Esbo har man länge drömt om att öppna ett jourhavande apotek i Jorvs sjukhus. Den hårt reglerade marknaden och apotekarnas ovilja att grunda nya apotek har satt stopp för planerna.

Hösten 2017 beslöt Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea, att sex nya apotek ska grundas i Esbo. Apotekarna i Esbo såg dock inte med blida ögon på att nykomlingar skulle ges rätt att fara i väg med deras kunder och överklagade beslutet.

I fredags förkastade förvaltningsdomstolen i Helsingfors klagomålen. Det går att överklaga beslutet i högsta förvaltningsdomstolen, men om ingen överklagan ges in kommer Fimea att ge chansen åt någon att grunda sex nya apotek.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39