Gröna självmotsägelser?

Historiskt har kurvorna över bnp och utsläpp följt varandra. Trots det finns ingen inbyggd motsättning mellan ekonomiska mål och klimatmål. Bild: Pierre-Philippe Marcou

Borde vi beskatta miljardärer så in i bänken? Eller allesammans konvertera till klimatvänlig hinduism?

Var och en inser att oändlig tillväxt på en ändlig planet är en villfarelse. Vad är då lättare: att konvertera till hinduism och vegetarisk kost, eller att kapa banden mellan tillväxt och utsläpp? Enl...