Gröna ministergruppen fortsätter som förut – "Vi har fullt förtroende för Haavisto som utrikesminister"

Pekka Haavisto har De grönas förtroende som utrikesminister också i följande regering. Också Maria Ohisalo och Krista Mikkonen fortsätter som ministrar. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

De gröna fortsätter i den nya regeringen precis som förr, och med samma ministrar. Partiordförande Maria Ohisalo upprepar att partiet har förtroende för utrikesminister Pekka Haavisto, som varit i blåsväder den senaste tiden.

De gröna fortsätter i regeringen i samma uppsättning som tidigare. Det beslutade De grönas partidelegation och riksdagsgrupp vid sitt möte på måndagseftermiddagen.

För De grönas del betyder det att Maria Ohisalo fortsätter som inrikesminister, Pekka Haavisto som utrikesminister och Krista Mikkonen som miljöminister.

I skuggan av den regeringskris som seglade upp för en vecka sedan och fick regeringen på fall har en storm seglat upp kring utrikesminister Pekka Haavisto. Haavisto har beskyllts för att ha pressat en tjänsteman vid Utrikesministeriet i frågan om finländarna i det slutna lägret al-Hol i Syrien och för att ha åsidosatt tjänstemannen. Haavistos agerande för att söka en lösning på situationen för finländarna i al-Hol har också fått kritik.

Riksdagsgruppens ordförande Emma Kari bekräftar att också Haavistos sits ventilerades vid mötet. Men beslutet om ministerutnämningarna var enhälligt.

– Det finns ett starkt och tydligt stöd för Haavisto. Situationen är den att vi har tiotals finska barn i ett krigsområde, på ett fångläger. Barnens rättigheter är obestridliga, och vi är stolta över att ha en minister som gjort allt för att utreda de här barnens situation, för de måste hjälpas, säger Kari.

Facket protesterar

Alla är ändå inte överens om förfarandet. Fackorganisationen för de anställda vid Utrikesministeriet UHVY har ifrågasatt planerna på att omplacera den konsulära chefen Pasi Tuominen till följd av oenighet kring al-Holfrågan. Ilta-Sanomat skrev tidigare om att Tuominen ska ha pressats att ordna så att de finländska barnen tas hem utan sina mammor, på ett sätt som hade varit lagstridigt. I en intervju för Helsingin Sanomat i helgen har Tuominen beskyllt Haavisto för att leda ministeriet med rädsla, och för beslut som strider mot lagen.

Haavisto har förnekat att det funnits en sådan plan och att han pressat Tuominen, men har bett om ursäkt för turerna kring hans befattning.

UHVY:s ordförande Juha Parikka har till Helsingin Sanomat sagt att fallet, och hur Haavisto kommenterat det, har väckt misstroende bland de anställda. På måndagen hade Haavisto ett möte med fackavdelningarna vid ministeriet.

– Jag tror att de också kan bekräfta att diskussionerna fördes i god anda och gav resultat. Vi kom överens om metoder för hur problemet med välbefinnandet på arbetsplatsen kan åtgärdas. Vi kom överens om att följa upp situationen regelbundet. Det finns en oro över den interna informationsgången vid ministeriet, och här finns säkert rum för förbättring, sade Haavisto efter partidelegationens möte på måndagen.

Till HBL kommenterar Juha Parikka kort per sms att diskussionerna fortsätter och att processen inte är avslutad. I övrigt hänvisar han till tidigare uttalanden. Det ställvis dåliga arbetsklimatet vid Utrikesministeriet har varit föremål för utredning också tidigare, före Haavistos tid.

Interpellation på kommande

Yle berättade på måndagen att det finns mer långtgående och detaljerade planer för att ta hem finländarna från al-Hol än vad som tidigare kommit fram. Enligt Yle ska planerna bland annat ha inbegripit att läkare från HUS skulle delta i operationen på ett eller annat sätt, något som HUS inte gått med på.

Haavisto vill inte kommentera när planerna eventuellt kunde sättas i verket, eller vilken typ av beslut som krävs. Han betonar att ärendet har behandlats i regeringens aftonskola i slutet av oktober i närvaro av justitiekanslern. JK utreder nu också de anvisningar som Haavisto gett i frågan.

– Jag har diskuterat med ministeriets högsta tjänstemannaledning ifall det skett något vid Utrikesministeriet som strider mot lag eller bestämmelser, och den högsta ledningen har försäkrat att de utan vidare skulle ha stoppat ett lagstridigt förfarande. Tjänstemannaledningen är ju de som övervakar ministeriets lagenlighet, säger Haavisto.

På måndagskvällen rapporterade Yle också att understatssekreterare Pekka Puustinen skickat ett internt meddelande till tjänstemännen på ministeriet, där skulden för konfliten kring finländarna på al-Hol läggs på tjänstemannaledningen. Enligt meddelandet bryter förflyttningen av en tjänsteman till andra uppgifter inte några bestämmelser.

Då Haavisto nu av allt att döma utses till utrikesminister också i den nya regeringen kan han se fram emot att utreda det snåriga ärendet också inför plenum, då Sannfinländarna hotat med interpellation i det fall att Haavisto fortsätter.

– Oppositionen har alltid rätt att lämna in en interpellation, vi har också varit i opposition och att interpellera är till och med en plikt då man är av annan åsikt och vill utmana regeringen. Nu börjar vi ju inte från tomt bord och oppositionen väljer själv vad man interpellerar om, kommenterar Haavisto.

Artikeln har uppdaterats.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning