Grön valseger bäddade för kvinnorna

Ida Schauman från Svensk ungdom och SFP blev invald i Åbo. Bild: Leif Weckström

Förra kommunalvalet gick till historien som första gången på ett halvt sekel som andelen kvinnor i kommunernas fullmäktige sjönk. Men nu har andelen hoppat upp igen – och orsaken är tydlig.

Kvinnorna står för över hälften av de röstberättigade, och drar också över fyrtio procent av rösterna. Men andelen kvinnor av dem som blir invalda i landets kommun- och stadsfullmäktige har aldrig nått 40-procentsstrecket.

Söndagens kommunalval blev ändå ett rekord hittills: 39 procent av de invalda är kvinnor, jämfört med drygt 36 procent för fyra år sedan.

Professor Anne Holli vid Helsingfors universitet har studerat kvinnorna i valstatistiken, och betecknar förra valets backlash för kvinnorna som ett resultat av två saker.

Att Centern, som i mandat räknat är det överlägset största kommunpartiet, ofta har ett gap mellan andelen uppställda kvinnor och hur många kvinnor som sist och slutligen blir invalda. Det skiljer Centern från många andra partier där andelen kvinnliga kandidater korrelerar starkare med de invalda.

Och för det andra gick Sannfinländarna upp från ett femprocentsparti till ett tolvprocentsparti 2012. Sannfinländarna hade den minsta andelen kvinnor av alla partier.

Nu har Sannfinländarna och Centern gått ner, och De gröna gått upp. De gröna har en majoritet av kvinnor både bland kandidaterna och de invalda, och De grönas kandidater är i snitt yngre än de andra partiernas. Det syns bland annat i De grönas valseger i Jyväskylä, där medelåldern sjönk med hela fem år i ett slag, och kvinnorna är i majoritet i fullmäktige.

Vänsterförbundet och SDP har också en större andel kvinnor bland sina invalda, vilket inverkar på den nationella nivån. KD har en betydligt större andel kvinnor är förr men inverkar inte lika mycket på det nationella resultatet.

Helsingfors blev yngre, Vasa kvinnligare

Medelåldern av alla invalda fullmäktigeledamöter i landet är 50 år. En kraftig föryngring har skett i Helsingfors, där medelåldern gick ner från nästan 48 år till 45 år. Nästan hälften av fullmäktige har bytts ut.

Lika mycket gick medelåldern ner i Åbo.

I Vasa är medelåldern som i hela landet i stort, men kvinnorna seglade upp i majoritet i det nya Vasafullmäktige.

Samlingspartiet

Medelålder 49 år

Andelen kvinnor: 36 % (36 % efter förra kommunalvalet 2012)

Av 1492 ledamöter är 654 nya

SDP

Medelålder 53 år

Andelen kvinnor: 45 % (42 %)

Av 1696 ledamöter är 691 nya

Centern

Medelålder 50 år

Andelen kvinnor: 36 % (35 %)

Av 2823 ledamöter är 1179 nya

De gröna

Medelålder 43 år

Andelen kvinnor: 67 % (68 %)

Av 536 ledamöter är 353 nya

Sannfinländarna

Medelålder 49 år

Andelen kvinnor: 22 % (23 %)

Av 769 ledamöter är 290 nya

Vänsterförbundet

Medelålder 53 år

Andelen kvinnor: 41 % (36 %)

Av 661 ledamöter är 286 nya

SFP

Medelålder 50 år

Andelen kvinnor: 40 % (38 %)

Av 470 ledamöter är 212 nya

KD

Medelålder 53 år

Andelen kvinnor: 47 % (39 %)

Av 314 ledamöter är 175 nya

Jörn Donner äldst – ett trettiotal 18-åringar invalda

Åldersskillnaden mellan de yngsta och äldsta invalda i landet är 66 år.

De yngsta som kandiderat och blivit invalda är 18 år – av dem finns nu ett trettiotal i landets fullmäktige. Det finns också 19 nittonåringar och 29 tjugoåringar. Samtidigt finns det 1333 fullmäktigeledamöter som är över 65.

Äldst är Jörn Donner (SFP), 84 år, Helsingfors.

Det totala antalet fullmäktigemandat är 8999.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning