Grön lobbyist lämnar regeringsförhandlingarna

Regeringssonderaren Antti Rinne anser att debatten om lobbyisterna är överdriven. På fredagskvällen lämnade ändå en av de utpekade lobbyisterna regerignsförhandlingarna. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Antti Rinne tycker diskussionen om intressegrupper och lobbyister vid regeringsförhandlingarna gått över styr. På fredagskvällen lämnade De grönas Elina Moisio, delägare vid Miltton, förhandlingarna.

Det är inte endast nyvalda riksdagsledamöter och partianställda som sitter vid förhandlingsborden. Bland förhandlarna finns också personer från arbetsmarknadsorganisationer och sådana som till vardags arbetar vid kommunikationsbyråer.

– Partierna har utsett sina representanter. Men här ränner inga lobbyister under förhandlingarna, sade Rinne på fredagen.

Han anser att debatten om lobbare gått överstyr.

– De som sitter från olika partier representerar sina partier. Om SDP har partiaktiva som jobbar i någon organisation, så sitter de ändå här på SDP:s mandat, med våra mål för ögonen. Det är underligt om deras arbetsplats ska definiera om de får vara partiaktiva, med i partiernas organisationer och i förlängningen också här. Så vitt jag vet har alla partier försökt få med en så bra grupp som möjligt, säger Rinne.

De grönas ordförande Pekka Haavisto säger att partiet har vidtalat sina bästa krafter och att man mellan partiledarna har diskuterat i vilken ställning folk kan delta i förhandlingarna.

I De grönas förhandlingsgrupp var Elina Moisio, delägare och lobbyist vid Miltton Networks, ett av namnen.

– Det är inte möjligt att vara här och lobba i något visst ärende. Vi utnyttjar personer med bred politisk erfarenhet, sade Haavisto.

Moisio lämnade grönas grupp

Men Elina Moisio lämnade regeringsförhandlingarna på fredagskvällen efter att det skrivits om hennes jobb, och om att det inte finns insyn i vilka klienter PR-byrån jobbar för.

– Jag upplever att det inte finns någon intressekonflikt mellan min yrkesroll och regeringsförhandlingarna. Men efter den debatt som detta medfört har jag kommit till slutsatsen att jag för tydlighetens skull inte fortsätter i De grönas förhandlingsgrupp. Förhandlingarna är en samhälleligt känslig fråga, och det är viktigt att gruppen har arbetsro, skriver Moisio i ett pressmeddelande.

Antti Rinne säger att andra partier frågat hur han förhåller sig till frågan.

– Jag har sagt till de andra partierna, att om ni valt personer på basis av expertis så räcker det för mig.

– Partiaktiva råkar nu bara jobba någonstans. De är sakkunniga som är experter på olika frågor.

Med i Ständerhuset sitter bland andra Saana Siekkinen (SDP) som också är medlem i FFC:s ledningsgrupp, Anu-Tuija Lehto (VF) som är jurist på FFC och Teija Asara-Laaksonen (VF) som är branschchef vid JHL och Mats Nyman (SFP) från Akavaförbundet YTY.

Bland förhandlarna finns också och Matias Mäkynen (SDP) från lobbybyrån Rud Pedersen. Från samma byrå är också Marcus Rantala listad för SFP:s del – men han är inte med och förhandlar, utan i en extra pool av politiska experter. Mäkynen sitter i gruppen som diskuterar rättsstatsfrågor. Marcus Rantala finns på listan i egenskap av partistyrelsemedlem. Han är lokalpolitiker i Helsingfors och tidigare statssekreterare vid Försvarsministeriet.

De som arbetar hos olika intresseorganisationer kan, på basis av vilka grupper de sitter i, antas ha plockats för tidigare sakkunskap i vissa frågor, inte för sina nuvarande jobb. Till exempel sitter den tidigare riksdagsledamoten Mats Nylund, som leder SLC, i den grupp som behandlar skattepolitik. Nylund har suttit i riksdagens finansutskott. Georg Henrik Wrede, vd för Folkhälsan, har tidigare arbetet med ungdomsfrågor vid Undervisningsministeriet och sitter nu vid bordet för ungdoms- kultur- och idrottsfrågor.

Kritiken mot personerna från intressegrupper har kommit från bland annat Samlingspartiets håll. Men också då Samlingspartiet ledde regeringsförhandlingarna 2011 fanns intressegrupper på besök. Då kommenterade Finlands Näringsliv EK efteråt, enligt Suomen Kuvalehti, att man "lyckats bra med att påverka regeringsprogrammet".

Pendeln går också i andra riktningen. Vid de förra regeringsförhandlingarna satt till exempel Joonas Turunen (Saml) i den innersta ledningsgruppen kring Juha Sipilä. Han flyttade senare till vårdbolaget Mehiläinen.

Kräver att små partier kallar in alla

Ett dilemma för de partier som inte suttit i den föregående regeringen – alla utom Centern – är att man inte har några statssekreterare eller ministermedarbetare som skulle råka vara på statens lönelistor, utan tidigare personal har hunnit flytta på sig inom arbetslivet.

Förhandlingarna sker i totalt tjugo olika bord, och partierna ska ha ett par representanter till vart och ett vilket kräver att också ett litet parti som SFP behövt dryga fyrtio namn.

SFP har också kallat in veteranpolitiker som Astrid Thors, Ulla-Maj Wideroos och Ole Norrback. Norrback är ordförande i den försvarspolitiska gruppen - vilket innebär att både far och son Anders Norrback medverkar i regeringsförhandlingarna. Wideroos sitter i social- och hälsovårdsgruppen, Thors i rättsstatsgruppen. Den tidigare partisekreteraren Johan Johansson sitter i gruppen "ett ekonomiskt hållbart Finland".

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning