Grön klimatminister inför EU-ordförandeskapet: Vi ska låta de progressiva ländernas röst höras

Krista Mikkonen är biologen som blev grön politiker och miljö- och klimatminister i en klimatprogressiv regering. Men hon måste börja med att tona ned sina egna preferenser för att söka samförstånd mellan ministerkollegerna i 27 andra EU-länder. Bild: Niklas Tallqvist

Hon anser att EU borde skärpa klimatmålet rejält, men som ordförande för EU:s miljöministrar måste hon tona ned sina personliga preferenser. – Vi ska låta de andra progressiva ländernas röst höras för att driva på resten, säger nya miljöministern Krista Mikkonen.

Europas regeringschefer kan enas om skärpta klimatmål på midsommarens EU-toppmöte. Det är troligare att toppmötet når samförstånd om europeisk klimatneutralitet till 2050 än att man lyckas skärpa 2030...