Greta Thunberg klagar till FN-kommitté: Klimatförändringen går ut över barnen

Greta Thunberg, 16, deltar i FN:s generalsekreterares klimattoppmöte. Bild: Stephanie Keith/Lehtikuva-AFP

En grupp barn med svenska Greta Thunberg i spetsen har lämnat ett officiellt klagomål till FN i protest mot att en uddlös klimatpolitik strider mot barnens rättigheter.

Sexton barn och ungdomar från tolv länder lämnade in ett officiellt klagomål till FN:s kommitté för barnens rättigheter på måndagen, uppger Unicef. Barnen och ungdomarna i åldern 8–17 hävdar att det att regeringarna i ett antal länder försummar klimatåtagandena bryter mot FN:s barnkonvention.

Barnen kräver att FN-kommittén ska beordra medlemsländerna att vidta omedelbara åtgärder för att skydda barnen från "klimatförändringens förödande inverkan", som det heter i klagomålet.

– Klimatkrisen är inte bara vädret. Den innebär också brist på mat och vatten, och flyktingskap för att områden blir obeboeliga. Det är skrämmande, säger klimataktivisten Greta Thunberg.

Unicef tar inte ställning till klagomålet men påpekar att det är 30 år sedan FN enades om barnkonventionen, och att det inte är något mirakel att barnen nu hävdar sina rättigheter då klimatkrisen drabbar dem.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning