Greta Thunberg gick hårt åt politiker och direktörer på klimatmötet i Madrid

Den här gången valde hon att inte säga "How dare you!" till politikerna på plats. I stället pekade Greta Thunberg på vetenskapliga fakta. Bild: Cristina Quicler/Lehtikuva-AFP

Greta Thunberg ger en känga till rika länder och företag som inte tar klimathotet på allvar. – Länder hittar på smarta sätt för att undvika att verkligen behöva göra något, säger hon på FN:s klimatmöte i Madrid.

Hon talar om brådskan med att minska utsläppen av växthusgaser, att göra något åt klimatnödläget.

– Jag har haft förmånen att få resa runt jorden. Min erfarenhet är att bristen på insikt är lika stor överallt, inte minst bland dem som vi valt att leda oss. Ledarna uppför sig inte som om det vore ett nödläge, för då agerar man, säger Greta Thunberg.

– Om ett barn står mitt i vägen och håller på att bli påkört tittar man inte bort, man försöker rädda barnet. Men så agerar inte ledarna i dag.

Kreativ pr

På FN:s klimattoppmöte ska länderna bland annat försöka enas om regelverk för utsläppshandel mellan länder, men förhandlingarna går trögt och risken finns att det skapas kryphål och sätt att dubbelräkna utsläppsminskningarna.

Thunberg efterlyser verklig handling av ledarna.

– Den största faran är när politiker och vd:ar vill få det att se ut som att de gör något – när i själva verket nästan inget görs förutom smart bokföring och kreativ pr, säger Thunberg till applåder.

I tidigare tal har Greta Thunberg fått uppmärksamhet för känslosamma uppmaningar till världsledarna. Men den här gången vill hon hålla sig till vetenskapliga fakta.

– Om jag säger "how dare you" är det det enda människor hör, säger hon.

– I ett år har jag gång på gång talat om vår ständigt krympande kolbudget. Men eftersom ingen lyssnar fortsätter jag att upprepa det.

Faktan får tala

Och så radar hon upp fakta:

– I IPCC:s 1,5-gradersrapport som kom förra året konstateras att om vi ska ha 67 procent chans att begränsa uppvärmningen till under 1,5 grader hade vi den 1 januari 2018 bara 420 gigaton koldioxid kvar att släppa ut. Självklart är den siffran lägre i dag, eftersom vi släpper ut 42 gton per år.

– Med dagens utsläppsnivåer är den kvarvarande budgeten slut om åtta år. Det här är inga åsikter eller någons politiska syn. Det är siffror som grundas på bästa tillgängliga vetenskap, även om många forskare menar att situationen är ännu värre.

– Många scenarier förutsätter dessutom att kommande generationer på något sätt kommer att kunna suga hundratals miljarder ton koldioxid ur luften, med teknik som ännu inte finns i tillräcklig skala – och kanske aldrig kommer att finnas.

– Nu har vi mindre än 340 gigaton av koldioxid att släppa ut, tillsammans.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning