Gräv mera i nedläggningen av Malm

HBL hade den 1.9.2021 en stort uppslagen helsidesartikel rörande en möjlig nedläggning av Bromma flygplats i Sverige. Även om författaren Richard Nordgren inte direkt tog ställning i frågan gav artikeln intrycket att en nedläggning förespråkas, då talespersonen för aktionsgruppen "Stoppa Brommaflygen nu" Gunnar Thun, gavs mycket spaltutrymme.

Onödigt att gå över ån efter vatten. Hur vore det om HBL skulle syna vårt eget Brommaprojekt dvs. Malms flygfält en aning närmare i sömmarna. Projektet, som går ut på att lägga ner ett helt fungerande flygfält och bygga bostäder för 25 000 invånare på ett område, som är möjligast olämpligt för ändamålet, är ju, hur man än ser på det, helt befängt. Om det nödvändigtvis behövs nya bostäder i en stad med negativ befolkningstillväxt, så finns det betydligt lämpligare mark på annat håll. Kostnaderna för att bygga höghus i den lervälling marken består av är hisnande – om det överhuvudtaget är möjligt eller klokt. Med ett eventuellt byggande kommer den unika naturen kring flygfältet att förstöras och med den visionslösa nedläggningen av flygverksamheten går Malms värdefulla kulturhistoria i graven.

Det torde vara allmänt känt att en majoritet av Helsingfors invånare i likhet med en stor del av befolkningen är för bevarandet av flygfältet i sin ursprungliga form som flygfält. Icke desto mindre gör staden, uppbackad av politikerna, med De Gröna, SDP, VF och en stor del av Samlingspartiet i spetsen, sitt yttersta för att omöjliggöra flygverksamheten och att få i gång bostadsproduktionen.

Vore intressant att veta vilka krafter och vilka de verkliga syftena är, som ligger bakom drivandet av projektet, som för mig verkar helt huvudlöst. Räcker det inte med Kronbroarna? Här skulle det för en grävande journalist finnas arbetsfält hur mycket som helst. Anmärkningsvärt är att inget riksomfattande medium som. t.ex. Yle, Helsingin Sanomat eller HBL vågat ta upp projektet på ett verkligt kritiskt sätt. Det enda man gjort är att pliktskyldigast redogöra för stadsfullmäktiges olika beslut samt publicera de fantasibilder som staden låtit ta fram för att dupera stadens invånare.

Som en första liten detalj har staden nu inlett arbetet med byggande av en cykelled tvärs över Malms huvudlandningsbana. Något verkligt behov av cykelbanan kan knappast finnas, enda syftet verkar vara att förstöra landningsbanan så att flygverksamheten inte kan återupptas. Samtidigt innebär ju det att vem som helst kan ta sig in på området. De negativa påföljderna är inte svåra att förställa sig.

Ser fram emot att någon på HBL på allvar sätter sig in i projektet Malm och gör en minst lika omfattande analys av läget som i Brommaartikeln. Aktionsgruppen Malmin lentoaseman ystävät står säkert gärna till förfogande beträffande bakgrundsmaterial och -information.

Ole Johansson Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning