Gratistidningar också till dem som tackar nej till reklam

Bild: Trond H. Trosdahl

I framtiden kan gratistidningar dimpa ner i postluckan också hos folk med ingen reklam-dekal på dörren.

Distributionsföretagen har fattat ett gemensamt beslut om att avstå från praxis att inte dela ut gratistidningar till hushåll som tackar nej till reklam, uppger Konkurrens- och konsumentverket.

Hädanefter fattar distributionsbolagen självständiga beslut om hur de delar ut gratistidningar.

På Konkurrens- och konsumentverket bedömer man preliminärt att tidigare praxis begränsade konkurrensen distributionsföretagen emellan.

– Det är principiellt viktigt att den föråldrade och felaktiga distributionsrekommendationen upphävdes eftersom den begränsade både yttrandefriheten och konsumenternas frihet att välja, säger Jukka Holmberg på Tidningarnas förbund i ett pressmeddelande.

Konkurrens- och konsumentverket behandlade frågan på begäran av Tidningarnas förbund.

Beslutet gäller inte reklam.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46