Gratis gymnasieböcker blir en fråga för riksdagen

De som undertecknat medborgarinitiativet kräver att riksdagen vidtar nödvändiga åtgärder för att avskaffa avgifterna för gymnasie- och yrkesstudier och att alla studerande ska ha lika möjligheter att studera på andra stadiet.

Medborgarinitiativet Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla har nu nått de 50 000 underskrifter som behövs för riksdagsbehandling. Över 23 000 har undertecknat initiativet i mars.

I grundskolan är undervisningen samt läroböcker och andra läromedel, arbetsredskap och arbetsmaterial avgiftsfria för eleverna. Riksdagen bör utreda möjligheten att utvidga avgiftsfriheten till andra stadiet, enligt initiativet.

Alla har inte alla möjlighet att köpa böcker och annat material, argumenterar undertecknarna för, samtidigt som arbetsmarknaden förutsätter åtminstone en examen på andra stadiet.

– Alla unga ska ha en likvärdig chans att studera på andra stadiet. Tack vare medborgarinitiativet har kostnaderna blivit ett nationellt diskussionsämne. Det är fint att ärendet nu kommer att behandlas av riksdagen, säger Hanna Markkula-Kivisilta som är generalsekreterare för Rädda Barnen, en av de organisationer som startade medborgarinitiativet.

Den sista dagen för att underteckna initiativet är den 18 mars.

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22