Gräset är för många grönare i Sverige

Stockholm nästa för många finlandssvenskar. Bild: Antti Aimo-Koivisto

Ingenting tycks kunna stoppa framför allt unga finlandssvenskars flytt till Sverige. Kolonin växer för varje år, vilket i sin tur ökar lockelserna för nya potentiella emigranter att åka västerut.

Precis inför svenska dagen kommer tankesmedjan Magma med en rapport som väcker oro. Inte ens pandemin med gränshinder och alla restriktioner tycks ha stoppat de svenskspråkigas iver att flytta västeru...