Gränskontrollernas öde avgörs på torsdag – kan Finlands strikta linje fortsätta?

Just nu tillåts inga turistresor till Finland. Den här veckan ska regeringen bestämma om gränskontrollernas fortsättning. Bild: Ari Sundberg/SPT

Den här veckan fattar regeringen beslut om fortsättningen när det gäller gränskontroller. Justitiekanslern Tuomas Pöysti anser att de nuvarande begränsningarna kan fortsätta gälla tills man hittar ett mer precist sätt att sköta hälsosäkerheten.

I fjol gjordes 6,7 miljoner gränsövergångar vid Helsingfors-Vanda flygplats – i år kommer de att vara ungefär 1,5 miljoner. Mervi Pietarinen vid Helsingfors gränskontrollavdelning, som ansvarar för gränskontrollen vid Helsingfors-Vanda flygplats, säger att skillnaden är påfallande.

– Gränsövergångarna har minskat drastiskt under coronatiden, säger Mervi Pietarinen.

När coronan slog till i våras var Finland ett av många EU-länder som stängde gränserna, men numera är vi ganska ensamma om saken. Den strikta linjen fortsätter fram till den 22 november och regeringen fattar beslut om fortsättningen på torsdag.

Samtidigt som Finland beslutar om sin linje blir glappet mellan coronasituationen i Finland och den i andra länder allt större. Nu är frågan hur Finland motiverar de striktare begränsningarna.

Vid Gränsbevakningsväsendet väntar man nu på besked från Statsrådet. Om det blir en uppluckring av restriktionerna kan det påverka turismen, men i hur stor utsträckning kan Pietarinen inte säga. Det beror bland annat på epidemiläget som i hög grad påverkar hur människor väljer att resa.

För tillfället är det inte möjligt att komma till Finland för regelträtta nöjesresor, men att resa på grund av arbete eller familjeskäl går an.

– Just nu begränsas resandet i väldigt stor utsträckning, säger Mervi Pietarinen.

I väntan på mer exakta åtgärder

Justitiekansler Tuomas Pöysti är delvis kritisk mot de nuvarande begränsningarna. Enligt honom är begränsningarna välmotiverade ur ett folkhälsoperspektiv och gällande skyddet av liv och rätt till hälsa. Men begränsningarna borde vara mer precisa ur ett juridiskt perspektiv.

– Regeringen är skyldig att kväva spridningen av coronaviruset även i den gränsöverskridande trafiken. Detta bör göras med en noga avgränsad, precis, förståelig och förutsägbar lagstiftning.

Pöysti anser ändå att de nuvarande begränsningarna kan fortsätta tills mer precisa begränsningar kan införas.

– Sådana tillfälliga åtgärder som är nödvändiga, såsom gränskontroller, kan inom ramarna för grundlagen fortsätta tills man hittar mer exakta sätt att med lagstiftningens stöd sköta hälsosäkerheten.

Det borde ske snabbt, med tanke på att epidemin är utdragen och olika parter ska få sina behov tillgodosedda på samma villkor, säger han.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning