Gränskontroll i Norden

Bild: Niklas Meltio

Det är dags att de nordiska länderna spelar en ledande roll i den globala frågan, i en tid då människor runtom i världen känner otrygghet, och när det finns ett stort behov av fred och hållbar utveckling.

Efter att Sverige införde gränskontroll i november 2015 följde därefter Danmark, Finland och Norge. Beslutet är historiskt. Nordisk passfrihet har varit aktuell sedan den nordiska passunionen trädde i kraft på 1950-talet. På den tiden argumenterade det nordiska samarbetsrådet för att fri rörlighet för både människor och varor leder till kunskapsutbyte mellan de nordiska länderna och till ekonomisk tillväxt, som ger den tillväxt som bygger det nordiska välfärdssystemet.

Införandet av olika typer av gränskontroller mellan de nordiska länderna har kritiserats av olika samhällsgrupper. Enligt en rapport från Sydsvenska handelskammaren kommer gränskontrollen i Öresundsregionen att leda till 1,5 miljarder kronor i ekonomisk förlust per år i regionen.

Frågan är varför man nu har id-kontroll i Norden efter mer än 60 år. Den enda orsaken till gränskontrollen är flyktingar och asylsökande. Utan tvekan har den senaste flyktingströmmen till Europa varit rekordhög efter andra världskriget. Detta har varit ett gemensamt problem för hela Europeiska unionen.

Kom ihåg att varken Syrien eller Somalia delar en gräns med de nordiska länderna, men det står klart för alla att kriget i Syrien och instabiliteten i Afghanistan, Irak och Somalia har lett till gränskontroll mellan de nordiska länderna. Vem trodde att kriget i Syrien kommer att påverka den fria rörligheten i Norden?

Detta är ett tydligt exempel på det ömsesidiga beroendet i den värld som vi lever i. Det är ett tydligt exempel på att varken protektionism eller populism kommer att kunna stoppa fri rörlighet för vare sig människor eller varor. Vi lever nu i en värld "utan gränser" där människor och varor rör sig fritt från en kontinent till en annan.

Det är dags att de nordiska länderna spelar en ledande roll i den globala frågan, i en tid då människor runtom i världen känner otrygghet, och när det finns ett stort behov av fred och hållbar utveckling för både industrin och utvecklingsländerna.

Detta kommer med valet av Sverige till FN:s säkerhetsråd och samtidigt som FN får ny generalsekreterare. Valet av Sverige till säkerhetsrådet är inte en seger bara för Sverige utan en seger för de nordiska värderingar som landet har lyckats paketera och sälja som ett globalt recept för alla globala problem. Det stora antalet röster med vilka Sverige vann över Italien och Nederländerna ger ett stort ansvar och är ett tydligt tecken på de höga förväntningar som resten av världen har på Sverige och indirekt det övriga Norden. Därför anser jag att det är dags att de nordiska länderna tar sitt globala ansvar.

Arshe Said ordförande för Finlands somaliska förbund och forskare vid Aalto-universitetet

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning