Gränshinderrådet: Vi kan inte ge ett gott betyg för samarbetet mellan våra länder

I nordiska Gränshinderrådets nya enkät från juni 2021 anser tre av fem av de som svarat att de nordiska länderna fokuserar för lite på gränsregionerna. Bild: Shutterstock/SPT

Nästan fyra av fem som lever i en nordisk gränsregion upplever att deras möjlighet att röra sig över gränserna har försämrats mycket under pandemin. En ny enkät från det nordiska Gränshinderrådet visar en ökning med 17 procent på ett halvt år.

I nordiska Gränshinderrådets nya enkät från juni 2021 anser tre av fem av de som svarat att de nordiska länderna fokuserar för lite på gränsregionerna. Fyra av fem uppger att myndigheternas information kring covid-19 är motstridig.

Enkäten är en uppföljning av två tidigare enkäter som Gränshinderrådet utförde i maj-juni och december 2020.

Totalt 90 procent av de som svarat ser det som mycket oroande att de nordiska länderna har olika restriktioner. Hela 75 procent uppger att deras mobilitet över gränserna har inskränkts i mycket hög grad. Detta är en ökning med 17 procentenheter sedan den senaste enkäten.

Opraktiska karantänsregler

Även andelen svarande som upplever att problemen relaterade till karantänsregler har ökat. Nu säger 79 procent att karantänsregler besvärar dem, det är en ökning med 18 procent sedan den förra enkäten. Nästan var tredje tillfrågad känner dessutom oro över arbetslöshet.

"Vi är nu över ett och ett halvt år in i pandemin och vi ser att en stor majoritet av dem som bor och verkar i gränstrakterna fortfarande drabbas på ett betydande sätt. Vi kan inte ge ett gott betyg för samarbetet mellan våra länder när det gäller att koordinera åtgärderna mot pandemin", säger Kimmo Sasi, Gränshinderrådets ordförande 2021, i ett pressmeddelande.

Också andra problem belyses i enkäten från juni. En stor majoritet av de 2 105 personer som svarat på enkäten oroar sig för att inte få träffa sin familj på andra sidan gränsen. Mer än tre av fem upplever ökad oro av gränskontroller och nästan var tredje tillfrågad känner oro över arbetslöshet.

Enkäterna riktar sig främst till regioner i Norden med daglig gränsöverskridande pendling, såsom Danmark-Sverige, Norge-Sverige och Finland-Sverige. I den nyaste enkäten fanns även möjligheter att välja andra kombinationer, som till exempel Åland-Sverige.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning