Gränserna öppnades mot världen igen

Bild: Steffen Ørsted

Under coronatiden har resandet till och från Israel blivit en byråkratisk balett. Därför har jag varken lämnat landet eller fått besök från Finland på snart två år. I måndags var det dags.

Jag väntade utanför flygterminalen eftersom endast passagerare får gå in.När min pappa senast besökte oss i februari 2020 följde vi nyheterna om coronaviruset men kunde inte ana att Israels gränser sk...