Gränsbevakningens utredningsledare förbryllad över att olycksbåtarna i Nagu inte märkte varandra i tid

Orsaken till söndagens båtolycka norr om Nagu verkar ha varit att båtarnas kaptener inte varit tillräckligt uppmärksamma på övrig båttrafik.

Orsaken till att två fritidsbåtar krockade norr om Nagu på söndagseftermiddagen verkar ha varit att kaptenerna i båtarna slarvat med att hålla utsikt efter övrig båttrafik. Kaptenlöjtnant Jari Nieminen som leder Gränsbevakningsväsendets utredning av olyckan säger sig vara förbryllad över att motorbåtarna inte märkt varandra i tid.

– Det är verkligen konstigt att båtarna inte märkt varandra. Kollisionen skedde i ett öppet havsområde där det inte finns några hinder för sikten. Kaptenernas uppmärksamhet måste ha varit riktad mot något annat, säger Nieminen.

Den ena båten var betydligt större än den andra och enligt Nieminen blev den mindre båten överkörd av den större. Tre personer som befann sig i den mindre båten skadades allvarligt och vårdas på intensivvårdsavdelningen vid Åbo universitetscentralsjukhus.

Gränsbevakningen har analyserat båtarnas rutter och hastigheter med hjälp av båtarnas navigationsutrustning. Enligt Nieminen verkar det som att den mindre båten kommit från babord och således varit väjningspliktig i situationen. Gränsbevakningen utreder olyckan som grovt äventyrande av trafiksäkerheten.

Enligt Nieminen finns det däremot inget anmärkningsvärt i båtarnas hastigheter.

– De har färdats i alldeles normala hastigheter för farleden, säger han.

Gränsbevakningen har redan förhört den större båtens kapten, som gett en utförlig redogörelse av händelseförloppet. Nieminen hoppas på att också den mindre båtens kapten ska kunna förhöras under den här veckan. Ingendera kaptenen var alkoholpåverkad när olyckan skedde.

Gränsbevakningsväsendet har rätt att göra utredningar av misstänkta trafikbrott till havs. Vid behov kan polisen ta över en utredning från gränsbevakningen.

Gränsbevakningsväsendets bild av en av båtarna. Bild: Lehtikuva/Rajavartiolaitos

Pippi skuttar omkring på Finns sommarteater

Pippi Långstrump, Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump, är en av Astrid Lindgrens mest kända och populära figurer. Sommaren 2019 skuttar hon omkring på Finns sommarteaters (tidigare Glims sommarteater 1973-2005) scen i Esbo till Georg Riedels välkända musik. Senast spelades Pippi på Finns år 2006 och det var alla tiders publiksuccé på sommarteatern med nästan 6000 åskådare! Då spelades huvudrollen av Josefin Silén, som sedan dess utbildat sig till musikalartist i Sverige och i höst spelar Esmeralda i Ringaren i Notre Dame på Tampereen Teatteri. 29.3.2019 - 07.54