Gränsbevakningen beredd att snabbt öka beredskapen

Checklista. Gränsbevakningsväsendet har utvecklat sin beredskap för eventuella attacker vid Helsingfors-Vanda flygplats, men beredskapen är nu på normalnivå efter knivattacken i fredags, berättar gränsbevakningsenhetens chef Jussi-Pekka Tanninen. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Efter knivattacken i Åbo för en vecka sedan skärpte Gränsbevakningsväsendet vid Helsingfors-Vanda flygplats bevakningen, men har nu återgått till normalläge.– Men vår beredskap är alltid på en hög nivå, och vi kan skala upp mycket snabbt och flexibelt, säger Jussi-Pekka Tanninen, chef för gränsbevakningsenheten vid Helsingfors-Vanda flygplats.

Sedan ett par år tillbaka och terrordåden i bland annat Bryssel går Tanninen och de andra vid gränsbevakningsenheten vid Helsingfors-Vanda flygplats med en lapp i fickan.

– Här finns de akuta åtgärderna listade, ifall det skulle hända någonting allvarligt. Det är allt skäl att kolla på lappen emellanåt, säger Tanninen och fiskar upp ett pappark ur fickan, men visar inte vad som står på det för de församlade vid Gränsbevakningsväsendets presskonferens på torsdagen.

Knivdådet i Åbo var ändå inte sådant att Gränsbevakningsväsendet behövde skrida till handling, utan det handlade mer om beredskap än verkställande. Exakt vilka åtgärder som vidtogs vill Tanninen inte yppa.

– Och det är polisen som för befälet, vi assisterar och stödjer polisen. Vi handlar inte på eget bevåg, säger Tanninen.

Sedan ett par år tillbaka har Gränsbevakningsväsendet ökat beredskapen för att handskas också med eventuella attacker eller deras efterspel.

– Vi planerar, övar, utbildar och ser till att utrustningen är uppdaterad. Också nu planeras den här typen av åtgärder för att förbättra beredskapen.

Utmaningarna vid gränsbevakningsenheten är samtidigt stora då passagerarmängderna växer kraftigt vid flygplatsen. I fjol utförde Gränsbevakningsväsendet drygt 4,5 miljoner gränskontroller vid flygplatsen och passagerarmängderna växte totalt med 4,6 procent. I år ser tillväxten ut att bli närmare 12 procent, och nästa år torde gå i samma takt. Om två år beräknas antalet gränsöverskridningar vara uppe i 6 miljoner på ett år.

Dessutom trädde en EU-bestämmelse om gränskontroller i kraft i våras som innebär att alla som passerar gränserna ska kontrolleras mot en rad register, såväl nationella som internationella.

– Här syns till exempel om en person finns antecknad som efterlyst, eller på annat sätt är föremål för någon relevant myndighetsåtgärd. Om det finns några oklarheter eller villkoren för inresa inte uppfylls utreds saken vidare, säger Tanninen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03