Grankullaborna känner sig friska och lyckliga – sämre i Åbo och Helsingfors

I Grankulla upplever många att livskvaliteten är hög. Bild: Helmet-biblioteken

I en jämförelse mellan städer klarar sig Grankulla bra på väldigt många fronter.

Grankulla klarar sig bra på många sätt i den nationella undersökningen om hälsa, välfärd och social- och hälsovården, Finsote, som har genomförts av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Med i jämförelsen är tretton städer, bland annat huvudstadsregionen och Åbo.

I Grankulla är det betydligt färre som upplever att de är sjuka, jämfört med de andra städerna. Fler Grankullabor upplever att de är lyckligare än på de flesta andra orterna. Livskvaliteten upplevs också vara betydligt bättre än i de andra städerna.

I Esbo upplever också relativt många att livskvaliteten är bra, medan Helsingfors placerar sig i mitten, Vanda lägre ner och Åbo sämst av städerna i jämförelsen. Om man bortser från Grankulla är skillnaderna ändå inte speciellt stora.

Helsingfors klarade sig sämst av städerna när folk svarade på om de har känt sig lyckliga de senaste fyra veckorna. Lyckligast var man i Jyväskylä, som klarade sig lite bättre än Grankulla. Det finns stora skillnader inom städerna.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning