Grankulla gymnasium sörjer förolyckad skolkamrat

Sorgearbete. Gymnasiet Grankulla samskola bearbetar förlusten av en förolyckad skolkamrat. Bild: Dan Andersson

Då Gymnasiet Grankulla samskola återvänder till skolbänken efter sportlovet är flaggan på halv stång efter att en av skolans elever har förolyckats i en tragisk skidolycka i italienska alperna. Elevvårdspersonal kommer att finnas på plats för skolans ungdomar.

Återgången till skolvardagen efter sportlovet för Gymnasiet Grankulla samskola sker inte under normala förtecken. Redan under lovet har eleverna och deras föräldrar blivit underrättade om att en av skolans andraklassare har omkommit i en skidolycka i norra Italien.

Skolans krisgrupp med psykolog, skolhälsovårdare, kurator och pedagoger blixtinkallades under lovet och bestämde hur man i skolan hanterar tragedin med den förolyckade eleven.

Alla skolor har färdiga krisplaner som verkställs vid svåra och oförutsägbara händelser som dödsfall. Skolveckan i Grankulla gymnasium inleds med en minnesstund och under måndagen finns psykolog, kurator och en av församlingens ungdomsarbetare tillgängliga och samtalar med eleverna och rekognoserar ytterligare behov av krisåtgärder. Det kommer också att finnas en kondoleansbok i skolan där eleverna ges en möjlighet att skriva ner sina tankar och i klassrummen tänder lärarna ljus.

– Vi har velat bereda skolgemenskapen tillräckligt mycket tid för att bearbeta det skedda. Skoleleverna måste ges en möjlighet att lyssna på sina känslor och förstå vad som har hänt, säger Niklas Wahlström, rektor för Gymnasiet Grankulla samskola.

Wahlström har inte som pedagog förut råkat ut för att en elev har förolyckats, men säger att han då han själv var barn två gånger hade skolkompisar som omkom.

– Utifrån de erfarenheterna vet jag hur viktigt det är att man skapar en värdig och vördnadsfull stund att minnas den förolyckade eleven. Det är viktigt att reservera tillräckligt med tid för sorgearbetet i skolan.

Själv befinner sig Wahlström för stunden med tio av skolans elever på studieresa i Grönland. En betydande del av resan går åt till att bearbeta det tragiska dödsfallet. Även på Grönland, vid randen av Atlanten, kommer man att hålla en minnesstund för pojken.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning