Grankulla drar sig ur samarbete med Färdcentralen

I dagens läge finns drygt 200 Grankullabor som är beroende av kommunala färdtjänster. Bild: Kristoffer Åberg

Grankulla stad kommer inte att ansluta sig till Färdcentralen Västra Nyland. Det beslutet fattade stadsstyrelsen enhälligt i måndags.

Under den dryga månad som Färdcentralen Västra Nyland har hunnit verka i Esbo har två kommuner dragit sig ur samarbetet, Lojo och Grankulla.

Stadsstyrelsen i Grankulla behandlade frågan på nytt under sitt sammanträde i måndags, efter att ärendet bordlades i februari så att lokalpolitikerna skulle hinna utreda vad beslutet betyder. Stadsstyrelsen beslutade tidigare att utnyttja övertagningsrätten och lyfte upp ärendet från social- och hälsovårdsutskottet.

– Färdcentralen har väckt många tankar hos Grankullaborna, jag har aldrig tidigare fått in så här mycket respons på ett enskilt ärende. Erfarenheterna från Esbo har inte varit så goda, det verkar ohemult att tvingas vänta i 90 minuter på skjuts. Så vill vi inte behandla våra stadsbor, säger stadsstyrelsens ordförande Veronica Rehn-Kivi.

Det var dels stadsbornas respons som fick de förtroendevalda att tänka om, dels en önskan om att fatta ett riktigt beslut.

– Det har inte varit någon lätt upphandling att göra, för uppgiften är komplicerad. Men vi har tittat närmare på kriterierna och är inte övertygade, vi vill ha ett system som fungerar bättre än så här, så att kunderna får den service de behöver, säger Rehn-Kivi.

Stadsstyrelsens beslut var enhälligt, Grankulla kommer inte att underteckna avtalet med Färdcentralen Västra Nyland. I stället kommer man att ta timeout i frågan och under den tiden göra egna upphandlingar med olika transportföretag.

I dagens läge finns drygt 200 Grankullabor som är beroende av kommunala färdtjänster.

Tidigare har alltså Lojo kommun dragit sig ur samarbetet med Färdtjänsten, medan beslutsfattarna i Kyrkslätt och Hangö fortfarande funderar på hur de i framtiden ska ordna skjutsar för personer med funktionsnedsättningar och seniorer i kommunerna.

Färdcentralen Västra Nyland erbjuder färdtjänst för seniorer och personer med funktionsnedsättning.

Färdtjänsten omfattar kommunerna Esbo, Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå, Högfors, Vichtis, Raseborg och Hangö i västra Nyland, men det är Esbo stad som ansvarar för den nya tjänsten.

Färdcentralen inledde sin verksamhet i Esbo den 2 februari, de övriga kommunerna kommer med under våren.

Kommuninvånare kan beviljas färdtjänst antingen med stöd av socialvårdslagen eller lagen om service och stöd på grund av handikapp. Resorna kan användas för att uträtta ärenden, för studier och arbete eller för fritidsaktiviteter.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning