Grankulla drar åt svångremmen

Tajtare budget. I Grankulla kan man de närmaste åren räkna med mindre klirr i stadens kassa. Bild: KSF Media/Arkiv/Niklas Tallqvist

Grankulla höjer inkomstskattesatsen och investerar nästa år drygt 15 miljoner euro i utvidgningen av Villa Breda och renoveringar i Svenska skolcentret.

Grankulla har på gång sin budget för nästa år. Grankulla står inför det faktum att man för första gången sedan 2009 är tvunget att höja den kommunala inkomstskattesatsen med 0,25 procentenheter till 16,75. Trots höjningen, som innebär en ökning i stadens kassa med 800 000 euro, är man i Grankulla tvungen att dra åt svångremmen.

– Kommunernas skatteintäkter sjunker i och med konkurrenskraftsavtalet. Man har flyttat över sociala avgifter, vilket betyder att avdragen stiger och skatteintäkterna sjunker. Utvecklingen för skatteintäkter i Grankulla har saktat in. Tidigare har det varit en årlig ökning i intäkterna på 3 till 5 procent, men nu är tillväxten nära 0. Statsandelarna sjunker kraftigt så att vi har en negativ statsandel. Vi är säkert den enda kommunen i landet. Nästa år är andelarna på minus drygt en miljon euro, säger stadsdirektör Christoffer Masar.

Nästa år räknar man med ett underskott i stadens kassa på 1,6 miljoner euro.

– En försiktig diskussion har förts på politiskt håll att höja skattesatsen med 0,5 procentenheter, men jag föreslår att vi höjer den med 0,25. Om vi jämför 2016 med 2017 så har vi en prognos för 2016 om 74 miljoner euro och för 2017 om 72,7 miljoner i utgifter. Vi har ett negativt resultat nästa år. Vi kommer att fortsätta att kritiskt se på våra utgifter, säger Masar.

Grankulla svenska skolcentrum renoveras för 1,8 miljoner euro. Den slitna gymnastiksalen samt kemi -och fysiksalarna renoveras. Villa Breda utvidgas för 9 miljoner euro.

– Villa Breda är vår största investering och viktig eftersom vi bygger för framtiden. Efter en Social-och hälsovårdsreform så ska vi ha en bra åldringssvård även om servicen flyttas över till landskapet.

För invånarna i Grankulla märks den tajtare budgeten främst i ett minskat kursutbud på bildningssidan, men enligt Masar är nivån fortfarande hög.

I slutet av 2019 uppgår Grankulla stads skuld till 17,5 miljoner euro. Grankulla stadsfullmäktige tar ett beslut om budgeten och skattesatsen den 14 november.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning