Grahn-Laasonen testar gratis småbarnspedagogik för 5-åringar

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) testar avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar. Försöksperioden inleds i augusti i år. Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) kör i gång en försöksperiod med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar. Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen vill bädda för en jämlikare utbildningsnivå och minska risken för diskriminering genom att ge fler chansen att delta.

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Sannf) inför avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar under en ettårig försöksperiod. Genom kommunerna kan man söka statsstöd för tjugo timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per vecka.

Fem miljoner euro i statsfinansiering används för försöket, som kommer att gagna ungefär 19 000 barn. Ministerns mål är att så många femåringar som möjligt ska få ta del av småbarnspedagogiken inom de närmaste åren.

– Småbarnspedagogiken förebygger diskriminering, utjämnar skillnader i hemförhållandena, bidrar till en jämlik kunskapsnivå och stödjer barnets utveckling, skriver Grahn-Laasonen i ett pressmeddelande.

Syftet med den omfattade försöksperioden är att ta reda på hur avgiftsfriheten påverkar femåringarnas deltagande i verksamheten och föräldrarnas arbetsinsatser. Ministeriet kommer dessutom att syna småbarnspedagogiken i sömmarna för att kunna förbättra verksamheten. Regeringen beslutade om försöket i augusti i fjol. Perioden inleds i augusti i år och avslutas ett år senare.

Bara vissa kommuner deltar

Kommunerna kan ansöka om stödpengar för projektet fram till den nionde mars. Privata aktörer kan delta ifall kommunen anskaffar småbarnspedagogiken i form av inköpstjänster, som servicesedlar som kommunen beviljar, eller som kommunalt stöd för privat vård.

Bara utvalda kommuner deltar i försöket, men det ska finnas både geografisk och socioekonomisk spridning bland de utvalda. Andelen femåringar som deltar i småbarnspedagogiken, andelen kommuninvånare som talar ett främmande språk, andelen arbetslösa och de vuxnas utbildningsnivå påverkar beslutet.

Regeringen har sänkt kostnaderna för småbarnspedagogiken i två omgångar, senast vid årsskiftet.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03