Grahn-Laasonen: Min arbetsbörda är inte för stor

Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) säger att hon inte upplever att hon skulle ha för mycket arbete. Grahn-Laasonen påminner om att hon verkar på bara ett ministerium.

– För min skull behöver man inte utöka antalet ministrar, säger hon.

Då Undervisnings- och kulturministeriet sköts av en och samma minister har man tvärtom kunnat slopa gränser mellan olika sektorer och till exempel föra in kultur och idrott i skolornas eftermiddagar, säger Sanni Grahn-Laasonen.

Statsminister Juha Sipilä sade på onsdagen att varje regeringsparti kan dela upp en kombinerad ministerpost i två om de vill. Då skulle antalet ministrar kunna öka med tre. Justitie- och arbetsminister Jari Lindström (Sannf) sade tidigare på onsdagen till bland annat Demokraatti att hans arbetsbörda med två ministerportföljer är orimlig.

Enligt Sipilä skulle en lösning också kunna vara att man tar in en obunden minister utifrån för att sköta till exempel justitieministerportföljen. Vad FNB erfar skulle det vara ett mycket osannolikt alternativ.

För Sipilä skulle det också gå an att bara en ministerpost delas, det vill säga att Sannfinländarna delar upp justitie- och arbetsministerposten på två ministrar. Däremot avvisar han tanken på att man skulle omförhandla portföljernas innehåll.

Kritik mot Tiilikainen

Förutom justitie- och arbetsministerposten skulle det kunna bli aktuellt att dela Grahn-Laasonens undervisnings- och kulturministerpost och Centerministern Kimmo Tiilikainens jordbruks- och miljöministerpost, där också bostadsfrågor ingår. Tiilikainen har fått kritik både från sin egen riksdagsgrupp och från Samlingspartiet. Inom Centerns jordbruksfalang är man inte helt nöjd med vad ministern gjort för att hjälpa lantbrukarna, som drabbats av Rysslands motsanktioner. Samlingspartiet har för sin del upplevt att Tiilikainen bromsar urbaniseringen i bostads- och planläggningsfrågor.

Också kommunikationsminister Anne Berner (C) sköter en post som i en del tidigare regeringar har varit delade på en trafikminister och en kommunikationsminister.

Ordförandespel i Sannfinländarna

Sannfinländarna väljer en ny partiledare i juni. Det blir sannolikt en person som inte sitter i regeringen sedan tidigare. Sampo Terho, som meddelade om sin kandidatur i måndags, sade att han kommer att ta en central ministerpost i regeringen om han blir vald. Avgående partiledaren Timo Soini vill fortsätta som utrikesminister.

Enligt Sipilä skulle regeringens halvtidsöverläggningar vara ett lämpligt tillfälle att besluta om ministerantalet. Vad FNB erfar ses halvtidsöverläggningarna som den mest sannolika tidtabellen för eventuella ändringar. 

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning