Gott flyt i näringslivet?

I samband med ett besök i Göteborg och diskussioner med den tidigare ledningen för Sveriges Redareförening hänvisades jag till Sjöfartstidningen.

Göteborg är Sveriges odiskutabla sjöfartsmetropol – mycket fler fartyg i internationell trafik än brända bilar.

Sjöfartstidningen hade vänt sig till de politiska partierna inför höstens riksdagsval för en kommentar gällande sjöfartens framtid i Sverige. Citerar Vänsterpartiets uttalande:

Sjöfarten i Sverige är, enligt Vänsterpartiet, avgörande för att svensk industri ska kunna frakta sina varor hållbart till världsmarknaden. Vänsterpartiet vill stärka den inhemska sjöfartsnäringen för att kunna utforma de transporter som landets industri efterfrågar. Vänsterpartiets suppleant i trafikutskottet Birger Lahti står för uttalandet.

Hur ser "landskampssituationen" ut mellan Lahti, Sverige och Andersson, Finland?

Vänsterpartiets ordförande Li Andersson eller den övriga vänstern har inte uttalat ett enda ord i samma anda som Lahti. Vänsterpartierna i Finland har minsann inte rosat marknaden med industristödande kommentarer eller dåd. Allt som har med större eller mindre företagsamhet att göra ses som ett nödvändigt ont där endast ägarna drar nytta. Fackföreningarna utgör grädden på oförståndets kaka.

När president Niinistö aktivt försöker hålla sig informerad om och medverka till att trygga och förbättra landets internationella konkurrenskraft genom diskussioner med berörda beslutsfattare kritiseras han för att ha överskridit sina presidentiella befogenheter. Kritikerhögen kopplar detta till de metoder president Kekkonen på sin tid tillgrep. Kritikerna lever tydligen kvar i den näringslivsantipati som Tarja Halonen som president så uppenbart och direkt skadligt representerade.

Min övertygelse är att vårt välstånd och dess fortlevnad kräver att alla aktörer, presidenten och inte minst den näringslivsavoga vänstern, stöder åtgärder som skapar förutsättningar för internationella framgångar för våra företag och därmed bidrar till kontinuerligt tilltagande arbetstillfällen.

Tom Palmberg Helsingfors

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00