Gör läsning dåligt igen

Det faktum att min läsglädje omvandlas till algoritmer som sedan blir pengar i fickorna på multinationella sociala medie-bolag gör att känslan inte längre känns som min. Liksom boken har glädjen blivit en produkt.

"Ta med dig så lite som möjligt", hälsade sjukhuset när jag skulle in för att operera bort gallan häromveckan. Jag tolkade det som att packa ner en erotisk roman, en essäbok och en samling med Rilkes...