Gör kommunen tillgänglig för alla

Tillgänglighet ska vara en självklar utgångspunkt i samhällsplaneringen.