Gör Ishavsbanan till en fredsjärnväg

Om vi anser oss behöva en järnväg till Ishavet vore det vettigt att använda den redan existerande järnvägen till Kemijärvi och banvallen förbi Salla samt förena järnvägsnätet med Murmanskbanan.

Fredskämparna i Lappland har med oro följt med trafikministerns och Lapplands förbunds (Lapin Liitto) åtgärder angående Ishavsbanan. Om den dras från Rovaniemi via Sodankylä till Kirkenes innebär detta våld mot områdets urfolk vars ståndpunkt inte beaktas. Det gäller så mycket mer än en åsikt, det gäller en unik näringsgren som tillhandahåller också oss andra ekologiskt producerat kött. I klimatförändringens tid är detta viktigt.

En så rak järnväg som möjligt från Helsingfors till Kirkenes tjänar framför allt Natos intentioner att hota Ryssland. I förening med en tunnel till Tallinn och en rak bana till Riga skulle en sådan bana möjliggöra snabba flyttningar av Natos trupper från Baltikum till Kirkenes. Samernas område skulle då förvandlas till bombmål. Det är orimligt att ett folk, som inte känner ordet "krig", mot sin vilja skulle hamna i frontlinjen mellan Nato och Ryssland, och att områdets känsliga och livsviktiga natur skulle hotas.

Om vi anser oss behöva en järnväg till Ishavet vore det vettigt att använda den redan existerande järnvägen till Kemijärvi och banvallen förbi Salla samt förena järnvägsnätet med Murmanskbanan. Detta skulle vara en fredsjärnväg eftersom den skulle motivera till goda relationer med grannlandet Ryssland. Detta skulle förena norra Finlands järnvägsnät till ett nät som når ända till Kina. En sådan lösning belastar naturen minimalt och är billigast. De sparade miljarderna kunde användas till att utveckla social- och hälsoservicen i området samt till att förbättra och utveckla den existerande infrastrukturen.

Mänskligheten klarar inte av en upprustningsspiral. Vi behöver avspänning och samarbete för att överleva.

Tuula Sykkö ordförande Kerstin Tuomala sekreterare Fredskämparna i Lappland

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning