Gör det lättare att invandra!

Erin Linblom tar upp ett mycket angeläget ärende i HBL 27.1. Vi behöver absolut fler invandrare för att hålla i gång det finländska samhället. Men vi borde akta oss för att blanda ihop asylsökande flyktingar med regelrätt arbetskraftsinvandring. Kriterierna för flyktingstatus är nämligen väl definierade av Förenta nationerna, vilket betyder att asylsökande juridiskt måste behandlas som asylsökande – vi kan alltså tidigast se på asylsökande som potentiell arbetskraft efter att ett positivt asylbeslut fattats.

Viktigt i sammanhanget är att minnas, att dåliga ekonomiska utsikter i ursprungslandet inte är ett kriterium för flyktingstatus. Så i stället för att "automatiskt" bevilja asyl till alla som anmäler sig (vilket blir juridiskt ohållbart och kränker rättigheterna för de personer som verkligen behöver skydd), borde vi nu i rask takt påverka Finland och EU så att det blir lättare att på riktigt invandra till Europeiska unionen.

Människor som vill jobba borde förstås få prova på det även inom EU, men hittills har "Fortress Europe" ("Fästning Europa") varit mycket njuggt inställd. Orsakerna kan vara många, kanske inte minst lobbning från arbetsmarknadsorganisationerna, med sina märkliga idéer om nollsummespel om antalet jobb vid varje given tidpunkt.

Om det sedan verkligen blir en förbättring i framtiden får vi förstås då ta ställning till andra frågor, som att vissa länder av naturliga och historiska skäl är mer lockande än andra. Jag har på känn att det alltid kan vara svårt att locka människor till vårt nordliga rusk och mörker.

Rabbe Sandelin Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

6 saker att tänka på när du jämför lån

Mer läsning