Google stöttar den österbottniska vindkraftsparken i Storå

Elbolaget CPC Finland har undertecknat ett långvarigt elleveransavtal med teknologiföretaget Google.

Googles datacenter i Fredrikshamn ska förlita sig på förnybar energi till 100 procent. Ett led i den här utfästelsen är ett samarbetsavtal med elbolaget CPC Finland. Enligt avtalet förbinder sig Google att köpa vindkraftsel från Storå vindpark i södra Österbotten som ska lanseras hösten 2019.

– Det är anmärkningsvärt att ett bolag av Googles dignitet förbinder sig till förnybar energi och hållbar utveckling och det visar riktningen också för andra industribranscher, säger CPC Finlands vd Erik Trast i ett pressmeddelande.

Det är första gången som Google investerar i finländsk vindkraft. Enligt CPC Finland har Google gjort elleveransavtal som omfattar tre nya vindkraftsparker, vars totala effekt är 190 megawatt.

Google har i dag 14 olika elleveransavtal som bygger på förnybar energi på olika håll i Europa. De nya investeringarna höjer kapaciteten för Googles förnybara energi till 3,4 gigawatt.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46