Godbitar ur Melartins digra sångproduktion

Erkki Melartin på 1920-talet. Bild: Salon Strindberg/Museiverket

En ny skiva presenterar 22 av Erkki Melartins sånger till svenska texter.

Vokalmusik

Erkki Melartin

Sånger till svenska texter. Hedvig Paulig, sopran; Ilmo Ranta, piano; Jan Söderblom, violin. (Toccata Classics)

Erkki Melartin (1875–1937) var en riktig mångkampare: tonsättare, dirigent, pedagog, bildkonstnär och långvarig rektor för den musikläroanstalt som i dag heter Sibelius-Akademin.

Melartins livsverk vårdas av det synnerligen aktiva Melartinsällskapet. Sällskapet står bakom den nya skivan som innehåller Melartins sånger till svenska texter, 22 stycken som dock utgör bara en bråkdel av det totala antalet som är över 200. De flesta är inspelade för första gången.

I texten i omslagshäftet framhävs det att svenskan var Melartins modersmål – ursprungligen hette han Erik Gustaf i förnamn. Han föredrog texter av samtida poeter som Jarl Hemmer. Ett mer överraskande val är Rabindranath Tagore, Nobelpristagaren från 1913, i svensk översättning.

Urvalet på skivan består inte av kompletta samlingar utan av plock ur repertoaren. Det finns ingen kronologisk ordning eller genomgående röd tråd men dock vissa tematiska grupperingar: de fyra Runebergsångerna (från 1931, 1901 och 1919) följer på varandra, och Marias vaggsång (1897) får sällskap av Maria, Guds moder (1928).

Sångerna präglas av flytande vokala linjer samt en fyllig, välklingande pianosats. Stilistiskt sett rör man sig från salongs- och senromantiken till såväl impressionistiska som kargt expressionistiska tonvärldar. Man kan förmoda att de verkliga godbitarna ur den digra produktionen har tagits med.

Hedvig Pauligs ädelt klangfulla sopranröst kommer till sin rätt, och Ilmo Ranta spelar med all önskvärd klarhet och inlevelse. Vill man anmärka på något så kunde nyanserna stundtals vara ännu svagare och sprödare.

Den högklassiga helheten innehåller många njutbara detaljer, till exempel i den fängslande tonmålningen Vallarelåt (Gustaf Fröding). En violinstämma ingår i Tagoresångerna samt i Från lägerbålet i öknen (Verner von Heidenstam), som avslutar skivan i en fin, dunkel stämning.

Anna Pulkkis

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning