Godbitar ur Melartins digra sångproduktion

Erkki Melartin på 1920-talet.Bild: Salon Strindberg/Museiverket

En ny skiva presenterar 22 av Erkki Melartins sånger till svenska texter.