Goda nyheter: tusentals får jobb på hotell och restauranger

Espresso House är en svensk kafékedja som satsat på Finland. Hittills har kedjan tre kaféer i Helsingfors och en i Esbo. Bild: Wikimedia Commons

Över 4 000 nya jobb kommer att uppstå inom turism- och restaurangbranschen före år 2020, bedömer Turism- och restaurangförbundet Mara.

Bara inom huvudstadsregionen byggs 7–8 nya hotell som kommer att sysselsätta uppemot 900 personer. Speciellt turisterna från Asien väntas öka, men det är ändå de inhemska resenärerna som bildar stommen för de nya hotellen.

En annan betydande sysselsättare är snabbmatskedjorna. De antas fördubbla sin personal och sysselsätter snart 4 000. Bland annat Burger King, Espresso House och Subway utvidgar ständigt.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning