Goda nyheter: Lodjuren minskar inte längre

Lodjurstammen bedöms vara lika stor i år som i fjol. Bild: Pixabay

Naturresursinstitutet Luke bedömer att den minskning av antalet lodjur som inleddes 2014 i Finland nu har stannat av.

Enligt den uppskattning som Naturresursinstitutet Luke gjort inför jaktsäsongen 2019/2020 finns det mellan 1 845 och 1 955 lodjur i Finland, enligt Naturresursinstitutet Luke. Minskningen av antalet lodjur som inleddes 2014 har alltså stannat av i år. Antalet lodjur hålls på samma nivå som i fjol.

I Uleåborg utanför renskötselsområdet har stammen med lodjur minskat en aning och samma fenomen har synts i Sydöstra Finland. Antalet kullar ökade däremot i Södra Tavastland och Södra Savolax.

Uppskattningen går till på det sättet att rovdjurskontaktpersonerna lämnar in observationer av familjegrupper av lodjur till Naturresursinstitutet Luke. De räknar även de spår som lodjur lämnar efter sig i snön. Observationerna görs från första september i fjol till andra februari i år.

I alla lodjursobservationer ingick totalt cirka 2 800 syn– och spårobservationer av lodjurs familjegrupper, vilket är 30 procent mindre än under motsvarande period mellan 2017 och 2018.

I uppskattningen ingår inte observationer av familjegrupper från Åland.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 4.11.2019 - 00.00

Mer läsning