Goda kontakter med regeringen är livsviktigt för SLC

Att binda intressebevakningen till ett oppositionsparti är som att binda den till en stor sten och sätta alltsammans att flyta på ett stormigt hav.

På tisdagen valde jordbrukarnas svenskspråkiga centralorganisation SLC två SFP-riksdagsledamöter till ordförande för förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige.

HBL hade en stor artikel om ordförandebytet (25.11). I artikeln framkommer att SLC enligt stadgarna är en opolitisk organisation. Samma gäller producentförbundet i Österbotten, ÖSP.

SFP-riksdagsledamoten Mats Nylund har varit ordförande för ÖSP i elva år, innan han avgick för att övergå till SLC-ordförandeskapet. Dessförinnan har den "opolitiska" organisationen ÖSP haft andra SFP-riksdagsledamöter som ordförande i flera decennier.

När Nylund avgick var krafterna kring ÖSP bland de första att offentliggöra sin följande riksdagskandidat – också han en medlem i ÖSP-styrelsen.

Den "opolitiska" organisationens politik fortsätter som tidigare.

Under flera årtionden, frånsett den senaste riksdagsperioden, har SFP varit regeringsparti. Från ÖSP/SLC-håll har man betonat hur stort det egna inflytandet är när man kan påverka de politiska besluten i regeringen direkt via sin egen riksdagsledamot.

Tiderna har förändrats. SFP är för första gången på länge i opposition när SLC väljer ny ordförande. Tidningsreportern var ofin nog att påminna om att SLC enligt stadgarna är en opolitisk organisation.

Avgående ordföranden Holger Falck hade en märklig kommentar till detta. Enligt Falck är SFP:s nuvarande sits i opposition "en förmildrande omständighet" när man väljer två riksdagsledamöter till ordföranden!

Med detta ger han sken av att ett parti i opposition skulle vara mindre politiskt än ett regeringsparti. Som riksdagsledamot i ett "mindre politiskt" oppositionsparti kan man nu bättre leda den "opolitiska" producentorganisationen.

Som medlem i Centerpartiet håller jag mera med den åsikt som producentorganisationen framhöll tidigare. Det är livsviktigt för en organisation som ska bevaka jord- och skogsbrukarnas intressen att ha goda kontakter med regeringen.

Det är i regeringen besluten fattas. Oppositionens roll är att säga emot, utan att det har någon effekt. Regeringens linje håller i riksdagen så länge den har en majoritet bakom sig, och oppositionen har inget inflytande alls på besluten.

Det är mycket olyckligt för oss jord- och skogsbrukare i svenskbygderna att vår "opolitiska" producentorganisation nu på ett oskiljaktigt sätt har knutits fast i SFP via två riksdagsledamöter.

Att binda intressebevakningen till ett oppositionsparti under rådande besvärliga förhållanden är som att binda den till en stor sten och sätta alltsammans att flyta på ett stormigt hav. Vi vet redan i förväg vilka förutsättningar det har att lyckas.

Gustav Söderberg skogsägare och centerpartist, Närpes

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning