Goda ansökningar ger bidrag

Leif Jakobsson är direktör för Svenska kulturfonden. Bild: SPT/Ari Sundberg

Finlandssvenskarna har blivit bättre på att göra goda bidragsansökningar. En ansökan till Svenska kulturfonden kan vara till hjälp då man söker bidrag från andra kanaler.

Svenska kulturfonden har i några år försökt hjälpa dem som söker pengar att bli bättre på att skriva ansökningar.

– Konkurrensen är hård. Därför är det viktigt att man utvecklar sina tankar då man söker om bidrag, säger kulturfondens direktör Leif Jakobsson.

Kulturfondens pedagogik har varit sublim, och den har varit lika enkel som den varit effektiv.

– Den som söker pengar från kulturfonden gör det digitalt i vårt ansökningssystem på nätet. Där ställer vi ett antal frågor som den sökande får reflektera över, och då kan hon själv bedöma hur hennes ansökan ser ut, säger Jakobsson.

Idén är att den sökande genom en självutvärdering bland annat blir tydligare i sina syften och i sina formuleringar.

– Det gäller ju för den som söker att övertyga våra sakkunniga med sin ansökan, säger Jakobsson.

Kvaliteten på ansökningarna har blivit klart bättre genom åren. Jakobsson tror att den som söker bidrag från annat håll kan ha nytta av att göra en likadan reflektion även där.

Allt är datoriserat

Kulturfonden har satsat stort på en uppdatering av sitt ansökningssystem. Numera skickas allt in elektroniskt. Inga arbetsprov eller bilagor behöver skickas fysiskt till fonden.

– Då jag började jobba på kulturfonden fick vi mängder med fysiskt material hit. Det kunde vara allt från böcker till kopior på konstverk. Nu tar vi inte in något sådant längre, allt ska skickas digitalt, säger Jakobsson.

Det gör det hela mycket enklare såväl för den som söker som för kulturfondens anställda och förtroendevalda.

– Det nya systemet har upplevts mycket positivt, såväl av dem som söker som av oss själva, säger Jakobsson.

Trender

Jakobsson säger att han inte kunnat urskilja några speciella trender i årets ansökningsomgång. En marginell minskning i antalet ansökningar har märkts men det finns inget som pekar på att det skulle vara en trend, säger Jakobsson.

Även regionalt sett var denna ansökningsomgång sedvanlig.

En sak är ändå tydlig säger Jakobsson.

– Det område där söktrycket är störst är bildkonsten. Jag tror det delvis i alla fall beror på att till exempel musiker och skådespelare har en möjlighet att få jobb på någon institution, i orkestrar eller på teatrar. Men det finns inga tjänster för bildkonstnärer på det sättet, utan de är allt som oftast frilansande.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning