God vård kräver kontrollerad konkurrens, men inte bolagisering

Inget annat nordiskt land har gått in för en så radikal lösning som en tvångsbolagisering av den offentliga vården.