God kommunikationen är a och o i all verksamhet

I en krönika med rubriken "En januarisaga" (HBL 10.1) framställs det som problematiskt att man från SFP:s kretskansli haft kontakt med lokala aktiva i samband med att det kommit till kännedom att det försiggick en diskussion kring platsfördelningen efter kommunalvalet.

Jag vill som partisekreterare för SFP här starkt försvara min personal som uttryckligen gjort det som ska göras: kontakta berörda och höra sig för vad som hänt och ifall det finns något som behöver redas ut. Så gjordes och ärendet reddes ut så som även konstateras i kolumnen.

Tvärtemot vad man ur kolumnen kan få för bild uppmanade kretskansliet våra Vanda-aktiva att ge en intervju om vikten av hur man kunde aktivera alla på ett jämställt sätt i politiken. Av någon orsak blev en sådan intervju inte av men jag är övertygad om att våra aktiva står till förfogande för dylika intervjuer även i framtiden. En god kommunikation är a och o i all verksamhet och vi kommer att fortsätta ha en aktiv kontakt med vårt fält.

Fredrik Guseff, partisekreterare, SFP

Svar Det är bra att kretskansliet uppmanar aktiva i partiet att diskutera och ge intervjuer i frågor som berör jämställdhet. Öppen diskussion är alltid bra. Intervjun blev aldrig av eftersom de berörda, som det framgår i krönikan, drog sig ur. Jag vet inte hur de uppfattade kansliets uppmaning att ge intervjun.

Katarina Koivisto, journalist, HBL

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning