God etik är god ekonomi

I en situation där människan i arbetslivet ställs inför allt hårdare krav måste hon också tillmätas betydelse och vara delaktig i företagets kommunikation.

Av dagens samhällsutmaningar, båtflyktingar och skatteflyktingar, är de sistnämnda tveklöst mer problematiska. Företeelsen vittnar om att kapitalets förvaltare inget lärt av de ekonomiska kriserna.

Men det finns ändå ljus i tunneln. För ett sådant står Henrika Franck, forskare i företagsetik vid Aalto-universitetet i en intervju i denna tidning (HBL 27.4.). "Kapitalismen är på väg in i en ny fas, där vinst inte är det enda målet", säger hon.

Enligt Franck befinner vi oss i skarven mellan två skeden i kapitalismen.

Dels den gamla kapitalismen, där vinsten varit företagens enda fokus. "Nordea-ledningen lever kvar i en värld där de tror att de har makten bara för att de har kapitalet". Men det här håller på att förändras, säger hon i intervjun och anser att folk är medvetna och kritiska mot vad företagen gör.

"Jag tror att vi får se fler visselblåsare", förutspår Franck och bygger sitt antagande på erfarenheter från USA där det finns en stark conscious capitalism-rörelse som går ut på att kombinera vinst och etik. Och det är det andra skedet.

En stilla undran infinner sig. Månne Francks kollega och HBL-kolumnisten Paul Lillrank som ironiserat över etiken delar hennes bedömning?

Inne på samma tanke är den amerikanska ekonomieforskaren Patricia Aburdene i boken Megatrends 2010. Boken borde vid det här laget vara gammal skåpmat, men är det inte. Det visar avslöjandena om flykten undan skatter till skatteparadis i Panama.

Patricia Aburdene skriver att det inte är fel att tjäna pengar, men vi måste göra det med hela världen i åtanke. Företagen måste leva upp till sina visioner. Företag som främjar social rättvisa är mer lönsamma än de som inte gör det, hävdar hon.

Trenden betyder en högre grad av medvetenhet inom businessvärlden. Hon talar om behovet av ett socialt samvete. Marknadsekonomin kan förändra världen om den bygger på en inre övertygelse om vad som är det etiskt goda. Konsumenterna vill veta om de varor som är till salu har producerats på ett etiskt hållbart sätt. Investerarna vill veta om det kapital som de har placerat förkovras med en verksamhet, som tillräckligt beaktar företagets ansvar för anställda, miljö och samhälle.

En lagstiftning om etiken är varken möjlig, eller ens önskvärd. Den enda instans som håller reda på företagens göranden och låtanden är marknaden själv. Det är därför marknadens aktörer ska komma överens om de riktlinjer man ska följa.

Kan etik och ekonomi förenas? Svaret är ja, hävdar både forskare och företagsledare. God etik handlar om att tillgodose människan i business.

Människan i business är ett humankapital. I en situation där människan i arbetslivet ställs inför allt hårdare krav måste hon också tillmätas betydelse och vara delaktig i företagets kommunikation. Människovärdet är en konkurrensfördel för företag som upptäckt det. De företag som gjort det kan också utveckla en människovärdig och livsvänlig arbetskultur.

God etik blir också god ekonomi.


Olav S. Melin

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03