Glöm väg 52!

Om man har bagage eller har en liten släpvagn är det livsfarligt och i varje fall mycket otrevligt att åka där.

HBL:s rapport om Kustrutten gav en mycket idyllisk bild av cykling genom småstäder, trevliga övernattningar med mera. Allt mycket fint! Men om man tittar på kartan så ser man att en ganska stor del av rutten går längs väg 52 mellan Salo och Ekenäs. Denna väg är absolut oanvändbar för cykelturism: vägen är hårt trafikerad (en jämn ström av enorma lastbilar, långa sträckor med 100 km:s hastighetsbegränsning) och den saknar kanter så cyklisten måste cykla på körbanan.

Om man har bagage eller har en liten släpvagn är det livsfarligt och i varje fall mycket otrevligt att åka där. Man kan fråga sig vem som bär ansvaret vid en olycka om vägen har rekommenderats för cykelturister? Vägen behöver absolut en lättrafikled innan den kan användas för cykelturism. När vägen byggdes för några tiotal år sedan gjordes en stor dumhet med att inte förvandla den gamla vägen till en lättrafikled. Även nu finns det sträckor som man lätt kunde omvandla till lättrafikled. Om det finns planer på att bygga en lättrafikled borde dessa planer förverkligas innan man gör reklam för Kustrutten! Just nu är det bäst att glömma att en sådan rutt finns.

J P Roos professor emeritus, Helsingfors

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22