Glöm ljusen!

Hur kan det komma sig att Hangö och Raseborg alltid blir styvmoderligt behandlade, vore det inte på tiden att landsändan vidtar åtgärder?

Refererande till insändare i både HBL och VN är det allmänna omdömet klart: inga trafikljus på riksväg 25 korsningen i Österby, Ekenäs!

Direktör Tuovi Päiviö har fått det tråkiga uppdraget att försöka bortförklara en planeringsmiss som i och för sig inte är en miss utan man har med berått mod än en gång "snuvat" Västnyland på statlig finansiering.

Päiviös tappra försök att få trafikljusen att verka som en förnuftig lösning med diverse sensorer är ju som hen själv konstaterar en billig lösning! Samtidigt påstås det att en rondell bromsar upp all trafik trots att trafiken löper smidigt till exempel i Bjärnå och norra Lojo. Utomlands har man rondeller på mycket mer trafikerade vägar och trafiken löper.

I slutändan har man åter prioriterat andra orter som till exempel Lojo då man fördelat tilläggfinansieringspengarna. Hur kan det komma sig att Hangö och Raseborg alltid blir styvmoderligt behandlade, vore det inte på tiden att landsändan vidtar åtgärder?

Klaus Luomanen Karis, Raseborg

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03