Glöm inte!

För journalister, samhällsvetare och för gemene medborgare är det av största vikt att kunna granska hur de som makten haver sköter sig.

Anders Chydenius, som tidigare prydde våra tusenmarkssedlar, och den tryckfrihetsförordning han var en av tillskyndarna av, firas på olika sätt nu i slutet av året. År 1766 emanerade den första lagen om offentlighet och tryckfrihet i Sverige. Vi har all orsak att fira det jubileet och vara tacksamma mot riksdagsledamoten, prästen i Nedervetil, och de andra i mösspartiet som arbetade hårt för saken.

Tryckfriheten talar vi mycket om och de flesta av oss är beredda att försvara den väldigt långt eftersom erfarenhet visar att en demokrati inte fungerar utan det fria ordet. Vi riskerar att glömma den andra aspekten av förordningen, offentlighetsprincipen, som av Chydenius själv och hans samtida sågs som betydligt viktigare än tryckfriheten. Men båda är lika viktiga för en fungerande demokrati.

Offentlighetsprincipen ger varje läskunnig medborgare i Finland rätt att granska alla de papper som rör våra gemensamma angelägenheter, alla protokoll, memoranda och brev som behandlar till exempel hur våra gemensamma ekonomiska resurser används. För journalister, samhällsvetare och för gemene medborgare är det av största vikt att kunna granska hur de som makten haver sköter sig.

Den möjligheten kringskärs hela tiden. Varje gång något av det som tidigare sågs som gemensamma angelägenheter, postväsen, allmänna kommunikationer, vård och så vidare, bolagiseras sätts offentlighetsprincipen helt eller delvis ur spel. Bolag lyder nämligen inte under den regel som förutsätter att alla handlingar skall vara offentliga.

Det säger sig självt att det här i allra högsta grad försvårar allas våra möjligheter att förstå och påverka hur våra gemensamma angelägenheter sköts. Hela den olycksaliga ringdansen kring metron i Helsingfors och Esbo är extremt svår att reda ut, bland annat just på grund av detta. Och eftersom dagens regeringspartier så ivrigt driver på nya bolagiseringar är utvecklingen minst sagt bekymmersam.

Jag tänker mig att den modige mångsysslaren Chydenius skulle le förnöjt i sin himmel om offentlighetsprincipen skulle få lika stort utrymme i de diskussioner som nu kommer att föras om den i och för sig så viktiga tryckfriheten.

Hedvig Långbacka Helsingfors

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning