Glöm inte Sverige – och Ukraina

"Varför förmår vi inte skapa bilaterala institutioner för bindande samarbete?"

Jaktplansaffären var ingen landskamp mellan Sverige och Finland. Men rubriker som "Finland nobbade Gripen" tyder på att det i förhandskalkylen fanns en förväntan att valet stod mellan Gripen och...