Glöm inte språkfrågan

Barnmusikutbud på svenska är synnerligen viktigt, men också barnkultur som tacklar vår allt mer mångspråkiga närmiljö, skriver Tove Djupsjöbacka.

Barnfilmer på svenska har diskuterats i dessa spalter rätt nyligen. Vad gäller barnmusik tål språkfrågan också att påminnas om. Otaliga är de gånger då jag levererat en översättning av en konsertpresentation med tillägget: "Konserten är finskspråkig."

Själv är jag lyckligt lottad i och med att mitt barn har både svenska och finska som hemspråk. Därmed kan vi plocka russinen ur bullen och njuta av största delen av kulturutbudet i huvudstadsregionen. För mig har det också varit en intressant resa att bli bekant med finskspråkiga barnvisor som inte hör till mitt eget arv.

Men det finns också en hel massa barn som står inför en stor besvikelse då den efterlängtade konserten inte når fram på grund av språkförbistring. De som är barn i dag är mer tvåspråkiga än någonsin tidigare men språkkombinationerna är också många, och finska ingår inte nödvändigtvis i dem.

Jag har troget vallfärdat med mitt barn till allt Helsingfors stadsorkester generöst bjudit sin gudbarnsårgång på, och denna veckas storsatsning på Timo Parvalas bok Ella ja kaverit konsertissa i konsertformat blev för oss en trevlig konsertupplevelse. Skådespelarna Lotta Kuusisto och Paavo Kerosuo bjöd friskt på sig själva och barnen togs med i berättelsen på ett fyndigt sätt – när läraren för n:te gången avbryter den spännande spökhistorien skriker hela Musikhusets stora sal spontant för full hals: "Man får inte avbryta!" Den här gången var musikens roll ändå mindre än vanligt, och tyvärr uteblev en del av gudbarnen på grund av att föreställningen var helt finskspråkig och i högsta grad textbaserad.

Barnmusikutbud på svenska är synnerligen viktigt, men också barnkultur som tacklar vår allt mer mångspråkiga närmiljö. Barn tar gärna till sig sånger på allt från spanska till swahili, så länge de presenteras på ett sätt som inte utgår från att alla förstår finska.

Tove Djupsjöbacka Musik- och danskritiker

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning