Glöm inte Paasikivis visdom

Våra Amerikaorienterade utrikes- och försvarsministrar kunde med fördel därför söka fram sin skolatlas och kolla var Finland och var Nordatlanten ligger.

Trots att flertalet i vårt land anser det vara av största vikt att vi håller oss utanför konflikter mellan stormakterna förs Finland steg för steg allt närmare den militärpakt som under amerikansk ledning grundades efter andra världskriget. Nordatlantens försvarsallians, Nato, fick liksom Warszawapakten som ryssarna grundade, en central roll i kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen. Efter Sovjets fall fortsatte Nato att flytta fram sina positioner. De flesta europeiska länder, som i dag gränsar till Ryssland, är nu medlemmar i den amerikanskt ledda militärpakten, och nätet av missilbaser längs de ryska gränserna byggs allt tätare.

Efter återtagandet av Krim och inledandet av kriget i östra Ukraina har Ryssland utsatts för kraftig kritik av västländerna. Det gäller numera också inblandning i valen i Storbritannien och USA med hjälp av intrång i datorer och förgiftning av spioner. De här anklagelserna är svåra att bevisa och Ryssland har, åtminstone hittills, konsekvent förnekat någon roll i dem.

Under de senaste årtiondena har det framkommit flera fall där det efter hand visat sig att stormakternas ledare inte alltid talat sanning. Därför kan man inte heller nu med säkerhet veta vad någon verkligen gjort. Man är helt beroende av den bild olika medier ger av händelserna. Men visdomen i president Paasikivis ord om behovet att beakta vårt lands geografiska läge har inte förlorat sin betydelse. Våra Amerikaorienterade utrikes- och försvarsministrar kunde med fördel därför söka fram sin skolatlas och kolla var Finland och var Nordatlanten ligger.

Gustav Wickström Åbo

Pippi skuttar omkring på Finns sommarteater

Pippi Långstrump, Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump, är en av Astrid Lindgrens mest kända och populära figurer. Sommaren 2019 skuttar hon omkring på Finns sommarteaters (tidigare Glims sommarteater 1973-2005) scen i Esbo till Georg Riedels välkända musik. Senast spelades Pippi på Finns år 2006 och det var alla tiders publiksuccé på sommarteatern med nästan 6000 åskådare! Då spelades huvudrollen av Josefin Silén, som sedan dess utbildat sig till musikalartist i Sverige och i höst spelar Esmeralda i Ringaren i Notre Dame på Tampereen Teatteri. 29.3.2019 - 07.54