Glöm inte Paasikivis visdom

Våra Amerikaorienterade utrikes- och försvarsministrar kunde med fördel därför söka fram sin skolatlas och kolla var Finland och var Nordatlanten ligger.

Trots att flertalet i vårt land anser det vara av största vikt att vi håller oss utanför konflikter mellan stormakterna förs Finland steg för steg allt närmare den militärpakt som under amerikansk ledning grundades efter andra världskriget. Nordatlantens försvarsallians, Nato, fick liksom Warszawapakten som ryssarna grundade, en central roll i kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen. Efter Sovjets fall fortsatte Nato att flytta fram sina positioner. De flesta europeiska länder, som i dag gränsar till Ryssland, är nu medlemmar i den amerikanskt ledda militärpakten, och nätet av missilbaser längs de ryska gränserna byggs allt tätare.

Efter återtagandet av Krim och inledandet av kriget i östra Ukraina har Ryssland utsatts för kraftig kritik av västländerna. Det gäller numera också inblandning i valen i Storbritannien och USA med hjälp av intrång i datorer och förgiftning av spioner. De här anklagelserna är svåra att bevisa och Ryssland har, åtminstone hittills, konsekvent förnekat någon roll i dem.

Under de senaste årtiondena har det framkommit flera fall där det efter hand visat sig att stormakternas ledare inte alltid talat sanning. Därför kan man inte heller nu med säkerhet veta vad någon verkligen gjort. Man är helt beroende av den bild olika medier ger av händelserna. Men visdomen i president Paasikivis ord om behovet att beakta vårt lands geografiska läge har inte förlorat sin betydelse. Våra Amerikaorienterade utrikes- och försvarsministrar kunde med fördel därför söka fram sin skolatlas och kolla var Finland och var Nordatlanten ligger.

Gustav Wickström Åbo

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning