Glest i riksdagsbänkarna under äktenskapsdebatt

Bild: Ksf Media arkiv

Det är i princip möjligt att den könsneutrala äktenskapslagen hävs innan den ens trätt i kraft, uppgav Tuula Kulovesi som är riksdagens lagstiftningsdirektör.

Hon uttalade sig inför torsdagens ganska återhållsamma riksdagsdebatt om att stoppa den redan godkända äktenskapslagen.

Riksdagen godkände den nya könsneutrala äktenskapslagen efter ett medborgarinitiativ 2014 och det är meningen att den ska träda i kraft i mars nästa år. Men frågan blev aktuell igen i och med ett medborgarinitiativ mot den nya äktenskapslagen. I medborgarinitiativet som lämnats in av Äkta äktenskap rf slås det fast att äktenskapet ska bevaras som ett förbund mellan man och kvinna. Initiativtagarna vill att deras förslag ska gå igenom innan den könsneutrala lagen trätt i kraft. Kulovesi säger att det inte finns några juridiska hinder för det.

– I princip kan det pågå i all evighet, säger Kulovesi om att lämna in motinitiativ.

Statsminister Juha Sipilä (C) hade redan tidigare sagt att den nuvarande regeringen kommer att respektera det beslut som den förra riksdagen fattade. I torsdagskvällens debatt stödde Päivi Räsänen (KD) det nya initiativet.

– Äktenskapet är jämställt och likvärdigt, men nu skapas splittring i äktenskapsbegreppet, sade Räsänen.

De som stöder en könsneutral äktenskapslag tyckte det nya initiativet åtminstone delvis är onödigt att diskutera.

– Lagen tog inte bort något av någon. Det minskade inte värdet på ett endaste ett äktenskap, sade Emma Kari (Grön).

Då det ursprungliga medborgarinitiativet diskuterades var ledamöterna närmast mangrant på plats, men på torsdagskvällen var det betydligt glesare besättning som gällde.

Att en lag som skapats via ett medborgarinitiativ stoppas av ett annat medborgarinitiativ har aldrig tidigare hänt. 

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning