Glasgow gav så gott som jackpot – fastän Greta Thunberg varnar för tsunami av grönmålning och mediespinn

Mötesordförande Alok Sharma gav avtalsparterna extra tid för inbördes överläggningar på lördagen i hopp om större enighet när hans senaste avtalsutkast skulle rannsakas framåt kvällen. Britterna får ett högt betyg för sin mötesdiplomati. Bild: Ben Stansall/Lehtikuva–AFP

Klimatmötet i Glasgow överträffade förväntningarna då två veckor av förhandlingar kulminerade på lördagskvällen. Världen tar ytterligare några steg mot att på allvar hejda klimatförändringarna.

FN:s klimattoppmöte i Glasgow levererade klart mer än väntat. Inga förhandlingar hejdar naturfenomen, men det dokument som nästan 200 länder godkände på lördagskvällen stärker uppfattningen att Parisavtalet faktiskt är vägvisaren mot en uthärdlig framtid.

I Glasgow kom länderna med nya utfästelser om utsläppsminskningar, som enligt olika beräkningar kan hejda den globala uppvärmningen till omkring 2 grader över förindustriell tid, om de alla förverkligas. Det är klart mindre än de 2,7 grader man talade om inför mötet, för att inte tala om de 4 grader världen var på väg mot före Parisavtalet.

Än återstår mycket för att bända ner kurvan till 1,5 grader, och därför enades länderna också om att lägga fram skärpta utsläppsmål på kort sikt redan nästa år. Vidare kom man överens om de stora knäckfrågorna som finansiering av klimatåtgärder, inklusive anpassning, i fattigare länder, och ett någorlunda acceptabelt regelverk för handeln med kolkrediter.

Så sent som på eftermiddagen såg de fattigare länderna ut att fälla mötesavtalet för att de rikare inte lovade pengar för att ersätta förluster och skador. Vi talar om ersättningar vid väderextremer som förstör folks hem eller berövar bönder deras utkomst.

De små önationerna drev den här frågan längre än de vågat förut, men de gav sig på slutet tack vare ett löfte om att man ska återkomma till frågan inom en snar framtid.

– Vi är extremt besvikna, men vi ska gå vidare i andan av den här kompromissen, sade en talesperson för Antigua och Barbuda, som förde såväl önationernas som Kinas och hela det globala syds gemensamma talan, och därmed representerade 85 procent av jordens befolkning.

Skicklig diplomati

Mötet avslutades kort före 22 finsk tid på lördagskvällen, efter att ett fåtal knepiga detaljer hade slipats. Slutresultatet blev en balanserad helhet som mötesordförande Alok Sharma och Storbritannien fick mycket beröm för.

Sharmas team gjorde ett gediget arbete då man bilateralt konsulterade hela hopen länder natten till lördagen för att utifrån de samtalen sy ihop ett nytt utkast till slutlig deklaration på lördagsmorgonen.

Hela 38 länder eller landsgrupper hade invändningar mot fredagens utkast. Britterna lyckades efter samtalen justera texten så att lördagens variant tillfredsställde alltfler utan att för den skull pruta på de värdefulla elementen.

Men Sharmas mest genialiska drag var att inte samla alla parter till ytterligare överläggningar på förmiddagen, som planen först var. I stället flyttade han fram den sista politiska överläggningen med flera timmar, för att ge parterna tid – eller kanske snarare för att tvinga dem – att diskutera sinsemellan.

Sharma vädjade till alla parter att inte sikta på det för var och en optimala, utan att nöja sig med en kompromiss som alla skulle kunna leva med. Och det gick vägen efter vissa krokar.

Klimataktivister demonstrerade utanför mötesarenan i Glasgow på lördagen. Klimatrörelsen anser att de rikare länderna sviker de fattigare då de inte levererar pengar för att ersätta för klimatrelaterade förluster och skador, som de fattigare menar att de rikare i praktiken har orsakat. Bild: Andy Buchanan/Lehtikuva–AFP

Visst kritiserades mycket av innehållet, men oväntat många av de parter som oftast brukar opponera sig fogade sig och accepterade texten. Kina, önationerna och den grupp av latinamerikanska länder som vanligen strävar bakåt (inte att förväxla med Latinamerikas progressiva koalition) nöjde sig med texten med bara få kritiska kommentarer.

Hårklyveri om stenkolet

EU backade givetvis upp avtalsutkastet eftersom det innehöll många element som gör att resten av världen är med på den kälke som EU upplever sig dra.

– Förstör inte det här ögonblicket genom att begära fler eller annorlunda formuleringar. Jag vädjar till er, vänligen omfamna den här texten så att vi kan bringa hopp i våra barns och barnbarns hjärtan, sade klimatkommissionären Frans Timmermans till övriga världens representanter.

I övrigt fick EU kritik för passivitet, än en gång.

USA:s klimatsändebud John Kerry sade ungefär samma sak som Timmermans, och det att Kina inte sade nästan någonting alls under slutpläderingen visade att helheten skulle komma att godkännas. Indien krävde fortsatt att hänvisningen till stenkol och fossila subventioner, det så kallade "F-ordet", skulle strykas.

Indiens krav gick inte att vifta bort. Sharma var benhård med att hänvisningen till kol och fossila subventioner skulle kvarstå. Kompromisslösningen blev att formuleringen urvattnades ytterligare. Nu heter det att kolkraften ska "fasas ned" i stället för "fasas ut" (phase down i stället för phase out), och det gäller alltså bara för kolkraft utan CCS-teknik. "Ineffektiva" fossila subventioner ska likaså fasas ut, vilket inte betyder mycket.

Symbolvärdet är ändå starkt och därmed blev Glasgow, precis som britterna ville, det första klimatmötet någonsin att skicka världen signalen att de fossila bränslenas era går mot ett slut.

Glaset är halvfullt

En snabb bedömning av kompromissen är att de som uppfattar att glaset är halvfullt är fler än de som menar att det är halvtomt. Den svenska klimataktivisten Greta Thunberg dömde ut mötesutfallet helt och hållet, precis som förut.

"Nu då mötet närmar sig sitt slut ska ni se upp för en tsunami av grönmålning och mediespinn för att få resultatet att framstå som lyckat, hoppfullt, ett framsteg eller ett steg i rätt riktning", twittrade hon på kvällen.

I den meningen har Thunberg rätt att mötesutfallet definitivt inte hejdar klimatförändringarna till 1,5 grader. Men för något sådant fanns aldrig de minsta utsikter. Tvärtom är framgången i Glasgow uttryckligen att världen fortsätter på den väg som stakades ut i Paris.

James Murray, redaktör vid Business Green, har lika rätt som Thunberg när han twittrar att han förstår besvikelsen och behovet att döma ut mötesutfallet sett till klimatkrisens allvar, men att verkligheten är mycket bättre än vad kritikerna hävdar.

"Avtalet signalerar tydligare än någonsin att omställningen till utsläppsfri teknik kommer att accelerera", skriver han och hänvisar till de "myriader" av initiativ som presenterats de två senaste veckorna och som kommer att realisera de signalerna.

Thunberg och Murray talar mot varandra, men båda har rätt. Glasgow säkerställer att utvecklingen håller rätt riktning och takten ökar. Vi måste accelerera ytterligare, men nu finns utsikter för det. Industrin och näringslivet ligger redan långt före politiken.

För övrigt kan inget enskilt klimatmöte rädda världen. Det är själva processen med diplomatin som fortsätter i rätt riktning som gör skillnad.

Artikeln är uppdaterad kl 22.26 sedan mötet avslutats.

Peter Buchert Reporter

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning