Glada och förbryllande musikaliska överraskningar

Stefan Jackiws gjorde en underskön tolkning av Mozarts tredje violinkonsert med stilkänsla, teknisk perfektion och tonbildningmässigt raffinemang. Bild: Sophie Zhai

Violinisten Stefan Jackiw imponerade med en underskön Mozarttolkning. Märkligt var däremot tilltaget att inleda med amerikanen David Fulmers Jauchzende Bögen, skriver Mats Liljeroos.

Tapiola Sinfoniettas fredagsprogram var dels glatt överraskande, dels förbryllande. Så var den hos oss alltför sällan spelade Wilhelm Stenhammars andra symfoni en glad överraskning, medan det var småt...